اعلام لیست کشیک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی
آقای مهندس طلایی برنامه کشیک معاونین وزیر، مدیران ستادی و صف را در ایام تعطیلات عید نوروز طی نامه شماره 200/98/42871 در تاریخ 1398/12/28 ابلاغ نمودند.
1398/12/27
 
 
 
 
 
 
 
در اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت محترم و به دنبال دستور سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی و با عنایت به پیش بینی تغییرات آب و هوائی و احتمال بروز حوادث غیر مرتقبه و ضرورت مراقبت از تولیدات محصولات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع طی ابلاغیه شماره 200/98/42871 مورخ 1398/12/28 خطاب به کلیه معاونین وزیر و روسای سازمان های جهاد کشاورزی، سازمان های وابسته و مجریان طرح های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نمودند که در ایام تعطیلات نوروز در محل کار خود حضور دائم داشته باشند و سایر مدیران فوق به صورت کشیک حضور داشته و در ایام غیرکشیک به صورت Online قابل دسترس بوده و به هیچ عنوان از شهر محل کار خود خارج نشوند.
ضمنا فهرست کشیک مدیران ستاد وزارت متبوع در سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع قابل دسترس می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

لیست شیفت مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع در ایام تعطیلات نوروز 99

نام و نام خانوادگی

سمت

روز

مورخ

محمدرضا بهرامی

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد

جمعه

1/1/99

فخرالدین یزدی

مدیرکل امور مالی

شنبه

2/1/99

حجت ترشیزی

مدیرکل امور اداری

یکشنبه

3/1/99

سیدرضا پورنقی

مدیرکل امور رفاه و پشتیبانی

دوشنبه

4/1/99

سیدحمزه رضوی

مدیرکل امور ایثارگران

پنج شنبه

7/1/99

ابوالقاسم ورداسبی

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

جمعه

8/1/99

محمدرضا بهرامی

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد

سه شنبه

12/1/99

محمدرضا بهرامی

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد

چهارشنبه

13/1/99

 
 
 

لیست کشیک حوزه وزارتی در ایام تعطیلات نوروز 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

روز

مورخ

1

فرشید سائلی

دفتر وزیر

شنبه

2/1/99

2

میثم اصلانی

تیم حفاظت

شنبه

2/1/99

3

محمد بیات

راننده تیم

شنبه

2/1/99

4

مجتبی جلالی

دبیرخانه

شنبه

2/1/99

5

عباس حقوردی

راننده دفتر

شنبه

2/1/99

6

رسول ترک زاده

دفتر وزیر

یکشنبه

3/1/99

7

میثم اصلانی

تیم حفاظت

یکشنبه

3/1/99

8

محمد بیات

راننده تیم

یکشنبه

3/1/99

9

فتاح حسینی

دبیرخانه

یکشنبه

3/1/99

10

محرمعلی شیری

راننده دفتر

یکشنبه

3/1/99

11

اصغر ابراهیمی

دفتر وزیر

دوشنبه

4/1/99

12

میثم اصلانی

تیم حفاظت

دوشنبه

4/1/99

13

محمد بیات

راننده تیم

دوشنبه

4/1/99

14

اتابک رنجبر

دبیرخانه

دوشنبه

4/1/99

14

رضا خماریان

راننده دفتر

دوشنبه

4/1/99

 

 
لیست کشیک معاونت باغبانی در ایام تعطیلات نوروز 99

ردیف

روز

تاریخ

مدیر کشیک

1

پنجشنبه

29/12/98

خانم دکتر زهرا جلیلی مقدم

09125508443

2

جمعه

1/1/99

آقای مهندس حبیب رادفر

09113564790

3

شنبه

2/1/99

آقای مهندس نقوی

09123064228

4

یکشنبه

3/1/99

آقای مهندس پریچهر

09128113043

5

دوشنبه

4/1/99

آقای مهندس داراب حسینی

09125647463

6

سه شنبه

5/1/99

آقای دکتر حسین زینعلی

09907738381

7

چهارشنبه

6/1/99

آقای دکتر احمد اصغرزاده

09121830750

8

پنجشنبه

7/1/99

آقای مهندس شاهین رستم پور

091271225187

9

جمعه

8/1/99

آقای دکتر علی برابری

09126859729

10

شنبه

9/1/99

آقای مهندس محمدعلی طهماسبی

09125988280

11

یکشنبه

10/1/99

خانم دکتر زهرا جلیلی مقدم

09125508443

12

دوشنبه

11/1/99

آقای مهندس پریچهر

09128113043

13

سه شنبه

12/1/99

آقای مهندس نقوی

09123064228

 
 
 
 

برنامه کشیک معاونت آب و خاک در ایام تعطیلات سال نو 1399

ردیف

روز و تاریخ

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

1/1/99 لغایت 4/1/99

آقای مهندس پرستار

36791010

2

5/1/99 لغایت 6/1/99

آقای مهندس پرستار

36791010

3

سرکار خانم دادرسیان

36791132

4

آقای عابدی

36791010

5

آقای مهندس طلانی

36791039

6

آقای میثمی تبار

36791052

7

آقای صادقیان

36791016

8

آقای اسفندانی

88947060

9

7/1/99 لغایت 8/1/99

آقای مهندس پرستار

36791010

10

آقای مهندس طلانی

36791039

11

9/1/99 لغایت 11/1/99

آقای مهندس پرستار

36791010

12

آقای مهندس طلانی

36791039

13

سرکار خانم دادرسیان

36791132

14

سرکار خانم نبی زاده

36791205

15

آقای مهندس اسمعیلی فلک

36791205

16

آقای صادقیان

36791016

17

آقای مصاحبی

36791133

18

آقای اسفندانی

88947060

19

12/1/99 لغایت 15/1/99

آقای مهندس پرستار

36791010

20

آقای مهندس طلانی

36791039

 
 
 
 

 
 

لیست کشیک معاونت تولیدات دامی در ایام تعطیلات نوروز 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

روز

مورخ

1

امیر طاهری یگانه

43543304

پنجشنبه

29/12/98

2

مهرداد مجاوری

43543408

جمعه

1/1/99

3

محمودرضا حیدری

43543454

شنبه

2/1/99

4

بابک سجادی

43543370

یکشنبه

3/1/99

5

وحید ایقانی

43543254

دوشنبه

4/1/99

6

مهدی اله دادی

43543461

پنجشنبه

7/1/99

7

امیر طاهری یگانه

43543304

جمعه

8/1/99

8

داوود محمدی کیقان

43543462

سه شنبه

12/1/99

9

مهدی حیدر

43543300

چهارشنبه

13/1/99

10

علی بابک قشلاقی

43543419

پنجشنبه

14/1/99

11

علی بابک قشلاقی

43543419

جمعه

15/1/99

 

 
 
 
لیست کشیک معاونت زراعت در ایام تعطیلات نوروز 99
 

ردیف

روز

تاریخ

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

1

پنجشنبه

29/12/98

آقای زلقی

آقای پرنده

09128939167 09124506757

2

جمعه

1/1/99

آقای اصغری

آقای پاد

09123371508 09127082515

3

شنبه

2/1/99

آقای عزیز کریمی

آقای ادیبی

09126394886 09111369464

4

یکشنبه

3/1/99

آقای اسفندیاری پور

آقای سهرابی

09112737261 09111771693

5

دوشنبه

4/1/99

آقای مهاجر

خانم مهندس امامی

09128236761 09124336366

6

پنج شنبه

7/1/99

آقای هزارجریبی

خانم رضایان

09111718688

7

جمعه

8/1/99

آقای عباسی

آقای سعادت نژاد

09123576450

8

سه شنبه

12/1/99

آقای حصادی

آقای حسین پور

09124241753 09122022609

9

چهارشنبه

13/1/99

آقای معصوم پور

آقای احمدی فر

09125334938 09122151065

10

پنجشنبه

14/1/99

آقای یزدانی

آقای فتوحی

09171511009 09121098095

11

جمعه

15/1/99

آقای برهان

آقای فدایی

09122382493

 
 
 
 
 

لیست کشیک مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی در ایام تعطیلات نوروز 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

روز

مورخ

1

فریبرز رضوانی

43543134

پنجشنبه

29/12/98

2

غلامرضا زارعی

مهدی حیدرزاده

43543113

43543111

شنبه

2/1/99

3

غلامرضا زارعی

مهدی حیدرزاده

عبداله مسلمی

43543113

43543111

43543144

یکشنبه

3/1/99

4

غلامرضا زارعی

مهدی حیدرزاده

43543113

43543111

دوشنبه

4/1/99

5

غلامرضا زارعی

ماشاله کریمی

43543113

43543115

پنجشنبه

7/1/99

6

جواد ایمانی کتولی

حسین اعتراف

43543109

43543169

سه شنبه

12/1/99

7

جوادی ایمانی کتولی

حسین اعتراف

عبداله مسلمی

43543109

43543169

43543144

چهارشنبه

13/1/99

8

فریبرز رضوانی

جواد ایمانی کتولی

حسین اعتراف

43543134

43543109

43543169

پنجشنبه

14/1/99


لیست کشیک معاونت برنامه ریزی اقتصادی در ایام تعطیلات نوروز 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

روز

مورخ

1

غلامعلی یدره

09192234369

جمعه

1/1/99

2

مرتضی مداح

09124663802

شنبه

2/1/99

3

غلامعلی یدره

09192234369

یکشنبه

3/1/99

4

غلامعلی یدره

09192234369

دوشنبه

4/1/99

5

ناصر داداش زاده

09129534097

سه شنبه

5/1/99

6

مهندس احمدی

09125086900

چهارشنبه

6/1/99

7

مهندس احمدی

09125086900

پنج شنبه

7/1/99

8

مهندس احمدی

09125086900

جمعه

8/1/99

9

ناصر داداش زاده

09129534097

شنبه

9/1/99

10

ناصر داداش زاده

09129534097

یکشنبه

10/1/99

11

مهندس موسوی مدیرکل بحران

09123874548

دوشنبه

11/1/99

12

مهندس موسوی مدیرکل بحران

09123874548

سه شنبه

12/1/99

13

مهندس موسوی مدیرکل بحران

09123874548

چهارشنبه

13/1/99

 

 
 
 
لیست کشیک حوزه امور حقوقی و مجلس در ایام تعطیلات نوروز 99
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

روز

مورخ

1

علی اصغر هدایت نژاد

محمد وحید قلفی

09122716575

-

جمعه

1/1/99

2

مهری مصر

09127239107

شنبه

2/1/99

3

محمد اسلامجو

09124243834

یکشنبه

3/1/99

4

بهروز رحیمی

09126905472

دوشنبه

4/1/99

5

علی تیموری

09125121444

سه شنبه

12/1/99

6

علی تیموری

09125121444

چهارشنبه

13/1/99

12

 

09123874548

سه شنبه

12/1/99

13

مهندس موسوی مدیرکل بحران

09123874548

چهارشنبه

13/1/99

 
 
 

برنامه کشیک و اطلاعات تماس ستاد ویژه خبری وزارت جهاد کشاورزی نوروز 1399

مسئول ستاد و شماره تماس

ارتباطات و مستند سازی

خبر و رسانه ها

روز و تاریخ

احمد سناویز

09123792940

احمد سناویز

09123792940

مریم مهدوی/پروانه کمالو

09125442205

پنجشنبه(تعطیل)

29/12/1398

احمد سناویز

09123792940

محمد حسن سیفی

09124199705

احمد سناویز

09123792940

جمعه(تعطیل)

1/1/1399

داود حیدرلکی

09122844880

پروانه کمالو

09357600233

داود حیدرلکی

09122844880

شنبه(تعطیل)

2/1/1399

محمد رضا سارولر

09121068404

حامد صفری پور

09371059795

محمد رضا سارولر

09121068404

یکشنبه(تعطیل)

3/1/1399

سیامک نفری

09122458635

محمد رنجبر

09125442205

سیامک نفری

09122458635

دوشنبه(تعطیل)

4/1/1399

حمید شکری خانقاه

09123111412

حمید شکری خانقاه

09123111412

محمد رضا سارولر

09121068404

پنجشنبه(تعطیل)

7/1/1399

مرتضی باقری

09126359533

مرتضی باقری

09126359533

محمد رنجبر

09125442205

جمعه(تعطیل)

8/1/1399

حامد صفری پور

0937105979

حامد صفری پور

09371059795

خدامی/بقایی

09124540391

سه شنبه(تعطیل)

12/1/1399

سید همایون سجادی

09102116400

سید همایون سجادی

09102116400

محمد علی سپهر

09121837135

چهار شنبه(تعطیل)

13/1/1399

داود حیدرلکی

09122844880

پروانه کمالو

09357600233

داود حیدرلکی

09122844880

پنجشنبه(تعطیل)

14/1/1399

محمد علی سپهر

09121837135

حامد صفری پور

09371059795

محمد علی سپهر

09121837135

جمعه(تعطیل)

15/1/1399

 
 
 
 
 
 
لیست کشیک دفتر هماهنگی امور استان در ایام تعطیلات نوروزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

تاریخ

شماره تلفن

شماره نمابر

1

پرویز رحیم پور

پنجشنبه

29/12/98

3-43541300

43548024 دبیرخانه

43543003- دفتر مدیرکل

2

علی اکبر مرادی

جمعه

1/1/99

3

علیرضا اسماعیلی

شنبه

2/1/99

4

قربانعلی رسولی

یکشنبه

3/1/99

5

محمد خداگو ابیانه

دوشنبه

4/1/99

6

فرهاد سیامکی

پنجشنبه

7/1/99

7

مسعود امیری

جمعه

8/1/99

8

ابراهیم جعفر بیگلو

سه شنبه

12/1/99

9

سید باقر خنجری

چهارشنبه

13/1/99

10

عباس کوق

پنجشنبه

14/1/99

 
 
 
 
 

لیست کشیک شرکت شهرک های کشاورزی در ایام تعطیلات نوروز 99

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز

مورخ

1

حسین رضا یوسفوند

پنجشنبه

29/12/98

2

علی اشرف منصوری

جمعه

1/1/99

3

طاهر جمالی

شنبه

2/1/99

4

جمال فرامرزی

یکشنبه

3/1/99

5

رحمان رضایی

دوشنبه

4/1/99

 
 
 

لیست اسامی شیفت مدیران داخلی ساختمانها در ایام نوروز 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی مسئول شیفت

روز

تاریخ

1

محمد بیات / سیدشمس الدین اسدی

شنبه

2/1/99

2

داود محمودیان/ عباس قربانی

یکشنبه

3/1/99

3

بهرام محمدی/ قاسم دهقان

دوشنبه

4/1/99

4

حمداله قلیچ خانلو/ حجت حبیبی

سه شنبه

12/1/99

5

محسن محسنی / داریوش قنبری

چهارشنبه

13/1/99

 
 

لیست اسامی و تلفنهای تماس در مواقع ضروری

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن همراه

ساختمان

1

نادر روحی

معاون رفاهی

09121052753

مرکزی1

2

امیر اکبری

رئیس اداره خدمات عمومی

09126503241

مرکزی1

3

میثم عبادی

معاون پشتیبانی و رئیس اداره تدارکات و امور خودروئی

09122964605

مرکزی1

4

محمد مرادی

رئیس اداره ساختمان و تاسیسات

09122159875

مرکزی1

5

حسین هاشمی

رئیس اداره بهداشت و تغذیه

09122802701

مرکزی2

6

حمداله قلیچ خانلو

مدیر ساختمان مرکزی1

09357320522

مرکزی1

7

محمدبیات

مدیر ساختمان مرکزی2

09126156648

مرکزی2

8

محسن محسنی

مدیر ساختمان طالقانی

09120695917

طالقانی

9

سیروس درویش

مسئول هماهنگی سالن ها

09128155036

مرکزی1

10

مصطفی محمدزاده

مسئول اجرایی سالنهای جلسات نعمتی جم

09122577516

طالقانی

11

بهرام محمدی

مدیر ساختمان شهید طرحچی

09125651069

شهیدطرحچی

12

داود محمدیان

مدیر ساختمان شهید عزیزپور

09353533117

شهید عزیزپور

13

سعید توسلی

مسئول خوابگاهها

09127017861

خوابگاه هویزه

14

وحدت شاهوردی

مسئول زیراکس

09125028821

طالقانی

15

اصغر ترازیان

مسئول آسانسورها

09192466745

مرکزی1

16

جهانگیر درگاهی

مسئول دبیرخانه ارسال و مراسلات

09128399927

طالقانی

 
 
 
 
 
لیست افراد کشیک اداره مهندسی ساختمان و تاسیسات در ایام نوروز ( ساختمان مرکزی)
 

نام و نام خانوادگی

روز

مورخ

محرابی - مراد پور

پنج شنبه

29/12/98

شهاب رحیمی

جمعه

1/1/99

شهاب رحیمی

شنبه

2/1/99

مهرداد اکبری

یکشنبه

3/1/99

مهرداد اکبری

دوشنبه

4/1/99

بروغنی مقیسه

سه شنبه

5/1/99

بروغنی مقیسه

چهارشنبه

6/1/99

بروغنی مقیسه

پنج شنبه

7/1/99

حیدر قنبرپور

جمعه

8/1/99

مرادپور- میرزائی- قلی پور

شنبه

9/1/99

مرادپور- میرزائی- قلی پور

یکشنبه

10/1/99

مرادپور- میرزائی- قلی پور

دوشنبه

11/1/99

محرابی

سه شنبه

12/1/99

عباس زاده

چهارشنبه

13/1/99

عباس زاده

پنج شنبه

14/1/99

بروغنی - زارعی

جمعه

15/1/99

 
 
 
 
 
 
 
  
 
تعداد مشاهده خبر477 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal