تائید مجوزهای شناسنامه دار وزارت جهاد کشاورزی توسط مرکز ملی پایش کسب و کارهای کشور
مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی شامل 211 عنوان مجوز می‏باشد که طبق برنامه کلیه شناسنامه‏های مربوط به مجوزها در درگاه ملی پایش مجوزهای کشور بارگذاری می‏گردد. برای این منظور کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان این مرکز، دفتر امور اقتصادی و سایر نمایندگان واحدهای متولی صدور مجوز در وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مرکز ملی پایش مجوزهای کشور اقدام به تکمیل، بررسی، تایید نهایی و بارگذاری شناسنامه‏ها در سایت (G4B.ir) می‏نمایند. پیشرفت شناسنامه‏های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‏دهد که 100 عنوان از مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی تایید نهایی و در سایت (G4B.ir) بارگذاری شده است.
1399/11/19
 
 
  

         هر شناسنامه از 4 کاربرگ اصلی (صدور ،تمدید ، اصلاح و ابطال یا تعلیق)تشکیل شده است .مهمترین اطلاعاتی که در هر کاربرگ به آن پرداخته شده است  ، شامل جزئیات زیر می‏باشد:

- مرجع صدور مجوز

- مبانی قانونی مجوز

- فرآیند دریافت مجوز

- شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز

- استعلام‌هایمورد نیاز

- مجوزهای پیش‌نیاز

- ضوابط خاص

- مدت زمان صدور، تمدید و ...

- اعتبار مجوز

- هزینه صدور مجوز

 
  :  تایید مرکز ملی پایش کسب و کارهای کشور رسیده است عبارتند از
 :عنوان مجوزهایی که شناسنامه آن به
 
 
 
 

واحد سازمانی

ردیف

عنوان مجوز

سازمان شیلات ایران

1.

موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری

2.

مجوز تاسیس و توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری

3.

مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری

4.

مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

5.

مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

6.

مجوز صید و صیادی

7.

مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان

8.

مجوز شرکت های تخصصی شیلات

سازمان جنگل-ها، مراتع و آبخیزداری کشور

9.

مجوز تهیه و حمل ذغال

10.

مجوز بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

11.

پروانه مرتعداری (چرای دام)

12.

حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی

13.

مجوز حمل محصولات فرعی و غیر چوبی جنگل و مرتع محمولات چوبی

14.

مجوز قطع و حمل گونه ‏های جنگلی در اراضی مستثنیات

15.

پروانه فعالیت شرکت تخصصی جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری

سازمان حفظ نباتات کشور

16.

پروانه تاسیس و توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)

17.

پروانه بهره‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)

18.

مجوز فعالیت امور قرنطینه‏ای برای کلینیک‏های گیاه پزشکی (درجه یک و درجه دو)

19.

مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)

20.

مجوز بهره‏ برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)

21.

پروانه فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی

22.

مجوز فعالیت امور قرنطینه‏ای برای شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محمول‏های گیاهی

23.

پروانه تاسیس فروشگاه آفت‏کش‏های گیاهی

24.

پروانه فعالیت شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی

25.

پروانه فعالیت شرکت تغییر بسته‏بندی آفت‏کش‏های گیاهی

26.

پروانه فعالیت واردات هورمون های گیاهی(تنظیم کننده های رشد گیاهی)

27.

پروانه فعالیت واردات عوامل کنترل بیولوژیک، فرآورده‏ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات گیاهی

28.

پروانه فعالیت واردات آفت‏کش‏های آماده مصرف شیمیایی دفع آفات گیاهی

29.

مجوز قرنطینه‏ای برای ترانزیت محموله‏های کشاورزی (گیاهی)

30.

مجوز قرنطینه‏ای برای واردات محموله‏های کشاورزی (گیاهی)

31.

گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محموله‏ های کشاورزی

32.

گواهی بهداشت گیاهی برای جابجایی نهال و اندام‏های تکثیری گیاهی

33.

تائیدیه ورود عوامل کنترل بیولوژیک، فرآورده‏ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات گیاهی

34.

تائیدیه ورود مواد اولیه، همراه و آماده مصرف سموم شیمیایی دفع آفات گیاهی

35.

تائیدیه ورود مواد اولیه و همراه آفت‏کش‏های بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی

36.

مجوز صادرات آفت کش های شیمیائی و غیرشیمیائی گیاهی

37.

مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه، همراه و آماده مصرف سموم شیمیایی دفع آفات گیاهی

38.

مجوز خروج محموله‏های گیاهی از گمرک

39.

مجوز ترخیص گمرکی مواد اولیه و همراه آفتکشهای بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیر شیمیائی

40.

مجوز ترخیص گمرکی عوامل کنترل بیولوژیک فرآورده‏ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی آفات گیاهی

41.

پروانه فعالیت سنتز و فرمولاسیون سموم شیمیایی دفع آفات گیاهی

42.

پروانه تولید هورمون‏های گیاهی

43.

پروانه تولید عوامل میکروبی، فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی آفات

44.

تاییدیه برچسب آفت‏کش‏های گیاهی

45.

مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی

46.

مجوز ترخیص مواد اولیه (تکنیکال) و مواد همراه از گمرکات کشور (اقلام مصرفی در ساخت یا سنتز و فرمولاسیون سموم شیمیایی)

دفتر محیط
زیست و سلامت غذا

 

47.

صدور کد شناسایی محصول گواهی شده کشاورزی

معاونت امور زراعت (و مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی)

48.

پروانه بهره‏برداری کارخانجات پنبه پاک کنی

49.

صدور گواهینامه کیفیت پنبه (رقم بندی)

50.

پروانه تاسیس شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی

51.

پروانه بهره برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

52.

گواهی آزمون ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری

53.

کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای(تراکتوردار- کمباین دار)

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

54.

جواز تاسیس و توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی

55.

پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

56.

جواز بازسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی

57.

جواز تاسیس بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

58.

صدور پروانه بهره برداری بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

59.

صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی (کلینیک گیاهپزشکی)

60.

صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی (کلینیک گیاهپزشکی )

61.

صدور مجوز تاسیس مراکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم )

62.

صدور پروانه بهره برداری مراکز تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم )

63.

صدور مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت کش های نباتی استان

64.

صدور مجوز تاسیس شرکت های توزیع و پخش سراسری آفت کش های نباتی استان

65.

صدور مجوز تاسیس شرکت های توزیع و پخش سراسری آفت کش های نباتی

66.

صدور مجوز تاسیس فروشندگی آفت کش های نباتی

67.

صدور پروانه بهره برداری شرکت دفع آفات نباتی و ضد عفونی

68.

صدور پروانه تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

69.

صدور پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

70.

صدور پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

71.

صدور پروانه فعالیت مراکز تلقیح مصنوعی

72.

صدور کارت شناسایی دامداریهای روستایی، عشایری و غیرصنعتی

73.

صدور موافقت اصولی دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

74.

صدور پروانه اشتغال به کار مسئول فنی آزمایشگاه خاکشناسی

75.

صدور پروانه اشتغال به کار مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی

76.

صدور پروانه اشتغال به کار کارشناس توصیه ای

77.

صدور پروانه اشتغال پیمانکار حقیقی / پیمانکار حقوقی

78.

صدور پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش

79.

صدور پروانه اشتغال خدمات کشاورزی

80.

صدور پروانه اشتغال مشاور حقیقی/ مشاور حقوقی

81.

صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاه خاکشناسی

82.

صدور پروانه کارشناسان ماده 32 سازمان نظام مهندسی

83.

صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکار حقوقی

84.

صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکار حقیقی

85.

صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی

86.

صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی

87.

صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی

88.

صدور مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک

89.

صدور کارت عضویت اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

90.

صدور کارت عضویت اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

91.

صدور مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

92.

موافقت اصولی آزمایشگاه تجزیه خوراک دام ، آزمایشگاه تجزیه شیر خام

93.

پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه خوراک دام ، آزمایشگاه تجزیه شیر خام

94.

پروانه بهره برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام ، آزمایشگاه تجزیه شیر خام

95.

موافقت اصولی میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی

96.

پروانه تاسیس میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی

97.

پروانه بهره برداری میادین دام ، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی

98.

تاسیس کلینیک تحقیق و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

99.

پروانه بهره برداری کلینیک تحقیق و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

100.

تاسیس کلینیک امور پژوهشی ، مشاوره های فنی و مهندسی صنایع تبدیلی و تکمیلی

 
 
تعداد مشاهده خبر1664 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal