معرفی موسسه

 

موسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران از تاریخ1377/4/15پایهریزی شده واساسنامه آن در تاریخ1377/4/10و طی شماره ثبت 10413 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت
رسیده و تغییرات اساسنامه طی تشریفات قانونی به شماره 33/19995 مورخ1380/6/8 اصلاح گردیده است. موضوع اصلی فعالیت مؤسسه بر اساس ماده 3 اساسنامه مطالعه ، طراحی و تأسیس
و مدیریت مراکز و مجتمعهای فرهنگی ، برگزاری دورهها و همایش و جشنواره و مسابقات و هرگونه فعالیت فرهنگی ، آموزشی و پرورشی و تورهای زیارتی و سیاحتی و درمانی در داخل و خارج
 
کشور میباشد .
 

موضوع فعالیت

1- مطالعه و طراحی، تأسیس و مدیریت مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، پرورشی، ورزشی، رفاهی، خدمات بهداشتی و درمانی اعم از مهد کودک، مدارس و مراکز آموزش عالی،

آموزشگاه،هنرکده، باشگاه ورزشی، اماکن اقامتی و تفریحی و سالنهای نمایش و سایر موارد

2- انجام فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و تولید و عرضه فعالیتهای صوتی و تصویری، رایانهای و اطلاعرسانی در راستای فعالیت موضوع بند فوقالذکر

3-ارائه خدمات مشاورهای و بهداشتی و درمانی و پرورشی و آموزشی

4-ارائه انواع خدمات اداری و تخصصی شامل تأمین نیروی انسانی ومدیریت واحدهای اداری و مالی،غذاخوری، آبدارخانهها،نظافت و نگهداری، تأسیسات و تأمین اثاثیه اداری و ...

5-برگزاری دورهها و همایشها، جشنوارهها،مسابقات و هر گونه فعالیت فرهنگی، آموزشی، پرورشی،ورزشی،علمی،هنری ، رفاهی،تورهای زیارتی و سیاحتی و درمانی در داخل و خارج از کشور در

راستای وظایف مؤسسه

6-سرمایهگذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور

7-انجام کلیه عملیات بازرگانی در رابطه با موارد فوق

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/16
تعداد بازدید:
2560
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal