اداره آموزش و ترویج

اداره آموزش و ترویج کشاورزیشرح وظایف اداره آموزش و ترویج کشاورزی (آقای مهندس بهرام امانی)
1. مطالعه، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های ترویجی در زمینه تولید محصول سالم و ارگانیک و ارتقاء کیفی تولیدات از طریق جایگزینی و کاربرد عوامل بیولوژیک و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در بخش تولیدات گیاهی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در بخش تولیدات دامی.
2. اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با مصرف بهینه آب در تولید محصولات کشاورزی به منظور افزایش راندمان مصرف آب
3. اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با مصرف بهینه انرژی در واحد های تولیدی
4. نیاز سنجی و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز تولید کنندگان و بهره برداران بخش و ارزشیابی دوره های اجرا شده
5. صدور و تائید گواهی پایان دوره برای آموزش های مهارتی
6. اجرای طرح های مشترک تحقیقی – ترویجی و تحقیقی – تطبیقی با موسسات و مراکز تحقیقاتی و ارائه نتایج در قالب گزارش نهایی
7. برنامه ریزی برای همکاری مشترک با مراکز آموزشی
8. اصلاح و بهبود روش های تولید و افزایش کمی و کیفی تولید از طریق آموزش بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش کشاورزی(مکانیزاسیون) و همچنین انتقال یافته های جدید تحقیقاتی و تسری آن در بخش کشاورزی( معرفی ارقام پرمحصول به کشاورزان)
9. برنامه ریزی در جهت تهیه و تنظیم طرح های آموزشی – ترویجی و مشارکتی ویژه زنان و جوانان روستایی.
10. برنامه ریزی برای تهیه و تولید برنامه های رادیو – تلویزیونی در قالب آموزشی ترویجی و در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و نیازهای بخش کشاورزی استان
11. تهیه و چاپ و نشر بروشور، نشریه های ترویجی، نشریات فنی و .... در بخش های مختلف
12. برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه های ترویجی
13. آموزش و ترویج بیمه محصولات کشاورزی به منظور کاهش ریسک تولید در بخش
14. هماهنگی و واگذاری امور تصدی گری بخش ترویج به شرکت ها و تشکل های مربوط به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی
15. حمایت از گسترش ترویج خصوصی و خصوصی سازی در ترویج
16. انتخاب و معرفی بهره برداران و تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی و عشایری
17. تشکیل گروه های کارشناسی ترویجی با همکاری بخش های تخصصی
18. برنامه ریزی برای پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبکه ترویج بر اساس نیاز بخش کشاورزی استان
19. نیاز سنجی، جذب و بکارگیری سربازان سازندگی
20. استفاده از توان کارشناسی سربازان سازندگی جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جهاد کشاورزی
21. تشکیل و راه اندازی شرکت های خدمات مشاوره ای به منظور بکارگیری نیروهای متخصص و جوان برای اجرای طرح های بخش ترویج و سایر بخش های تخصصی
22. اجرای برنامه های آموزشی از طریق برگزاری کلاس، کارگاه آموزشی، تشکیل برنامه های آموزشی مشارکتی نظیر ffs و یا ایجاد سایت های الگویی.
23.تشکیل پرونده برای متقاضیان مشاغل خانگی و صدور مجوز مربوطه پس از طی مراحل قانونی
24. اجرای بازدیدهای آموزشی ترویجی یا ترویجی انگیزشی داخل و خارج استان
25. پذیرش و هماهنگی برای بازدید از و احدهای تولید استان از سایر استان های متقاضی برای بازدید
26.انجام و پیگیری سایر وظایف محوله و ارجاعی از سوی رئیس محترم سازمان
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/28
تعداد بازدید:
2053
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal