اداره امور اراضی


شرح وظایف اداره امور اراضی (آقای مهندس سخاوت درویشی)

1- واگذاری زمین در قالب کمیسیونهای ماده 31و32
2- واگذاری زمین در قالب طرحهای کشاورزی
3- انجام امور مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و خرد شدن اراضی کشاورزی
4- انجام امور مربوط به قوانین و مقررات اصلاحات اراضی
5- انجام امور مربوط به اراضی بایر
6- انجام امور مربوط به درخواست ثبت و انجام معاملات ملکی
7-نظارت و تکمیل فرم های پیشرفت فیزیکی طرح های در حال اجرا
8-تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها
9-تشکیل پرونده و بررسی کارشناسی طرح های مورد درخواست منقاضیان تبصره یک و چهار الحاقی به ماده یک قانون
10-اجرای قوانین و مقررات مرتبط با قانون اصلاح ماده 33 و تکمیل و ارسال فرم های عوامل نظارتی به مدیریت امور اراضی استان
11. اجرای بخشنامه های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات در هر مورد که ضرری تشخیص داده شود
12. واگذاری اراضی جهت اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
2210
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal