سال 1395
موافقتنامه های هزینه ای سال 1395
اینجا را کلیک فرمایید عنوان موافقتنامه وضعیت موافقتنامه
10100012 افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای ) واصل گردیده
10100012 اصلاحیه شماره 15 فعالیتهای هزینه ای واصل گردیده
10105207 برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نوین  
15100001 وزارت جهاد کشاورزی واصل گردیده
15100002 حمایت از مستضعفان سایر کشورها واصل گردیده
15100007 نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی واصل گردیده
15100010 هزینه های نمایندگی سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد فائو واصل گردیده
15100011 وزارت جهاد کشاورزی _ مرکز نوغانداری واصل گردیده
5200002 یارانه نهاده های عوامل تولید کشاورزی واصل گردیده
5200003 یارانه کالاهای اساسی و هزینه های کنترل تنظیم بازار واصل گردیده
5200004 پرداخت ضرر وزیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی_ خرید تضمینی چای - موافقتنامه شماره 19 واصل گردیده
5200004 پرداخت ضرر وزیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی_ خرید تضمینی ذرت- موافقتنامه شماره 10 واصل گردیده
5200004 پرداخت ضرر وزیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی-موافقتنامه شماره 20 واصل گردیده
52000019 بابت خرید تضمینی گندم واصل گردیده
52000019 یارانه نان موافقتنامه شماره 13 واصل گردیده
53000009 سرمایه اولیه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واصل گردیده
53000032 اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند (1) ماده (13) واصل گردیده
53000060 درآمدهای واحدهای اصلاح نژاد دام و طیور واصل گردیده
53000102 هزینه های واحدهای تولیدی و خدماتی استانی واصل گردیده
530000102 هزینه های واحدهای تولیدی و خدماتی استانی- اصلاحیه (1) واصل گردیده
55000008 سیاستگذاری، تحقیق، پژوهش و فعالیتهای اصلاح نژادی مرغ لاین واصل گردیده
55000062 ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید چای کشور واصل گردیده
55000093 موافقتنامه شماره 17 فعالیتهای هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی واصل گردیده
6000003 سود اوراق مشارکت بابت طرحهای عمرانی - افزایش سود اوراق مشارکت محور حرم جمکران واصل گردیده
6000003 موافقتنامه شماره 21 فعالیتهای هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی واصل گردیده
موافقتنامه های تملکی سال 1395
اینجا را کلیک فرمایید عنوان موافقتنامه وضعیت موافقتنامه
1304011003 اعطای کمک های فنی و اعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی واصل گردیده
1305004001 احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار واصل گردیده
1305004002 احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار - وامی واصل گردیده
1305012001 ساماندهی تولید، فرآوری، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور واصل گردیده
13060010002 طرح کمکهای فنی دام واصل گردیده
1306001013 مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه سد البرز (پاشا کلا) واصل گردیده
1306004001 استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی واصل گردیده
1306007001 طرح کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی واصل گردیده
1306009001 اصلاحیه (5) تامین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار واصل گردیده
1306009002 توسعه و اصلاح باغات زیتون کشور واصل گردیده
1306009003 کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات و باغات انگور به روش نوین و باغات انگور به روش داربستی واصل گردیده
1306009004 کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولیدات محصولات زراعی و گلخانه ای واصل گردیده
1306009005 مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر واصل گردیده
1306009007 کمکهای فنی اعتباری به شرکت تعاونی شهرک گلخانه ای شهر جدید هشتگرد واصل گردیده
1306010001 افزایش تولید شیر و گوشت قرمز واصل گردیده
1306010003 هویت دار کردن دام کشور واصل گردیده
1306040006 اصلاحیه (4) تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات واصل گردیده
1306040008 اصلاحیه (5) خرید ساختمان اداری وزارت جهاد کشاورزی واصل گردیده
1306011001 اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی و تامین سرمایه (سهم دولت) صندوق غیردولتی دانه های روغنی واصل گردیده
1306011002 توسعه کشت دانه های روغنی واصل گردیده
1306011002 توسعه کشت دانه های روغنی اصلاحیه شماره یک واصل گردیده
1306011003 ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصول راهبردی کشاورزی واصل گردیده
1306012001 اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی واصل گردیده
1306012002 اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند واصل گردیده
1306012003 اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان واصل گردیده
1306012004 تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری - اصلاحیه (5) واصل گردیده
1306012004 تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی، بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری- اصلاحیه (6) واصل گردیده
1306012007 کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات واصل گردیده
1306012008 کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری (اصلاحیه(7)) واصل گردیده
1306012008 کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری (اصلاحیه(6) واصل گردیده
1306012009 احیای دریاچه ارومیه (تعهدات وزارت جهاد کشاورزی)(اصلاحیه (2)) واصل گردیده
1306018001 تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید محصولات ارگانیک سالم واصل گردیده
1306022001 کمکهای فنی و اعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی واصل گردیده
1306023001 کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات واصل گردیده
1306033004 تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار با منشا داخلی استان خوزستان واصل گردیده
1306040006 تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین الات واصل گردیده
1306040008 خرید ساختمان اداری وزارت جهاد کشاورزی (اصلاحیه4 واصل گردیده
1307002111 5)ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه ارس اصلاحیه شماره واصل گردیده
1307002112 ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه جازموریان - هامون واصل گردیده
1307002114 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه دریای عمان واصل گردیده
1307002115 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه دز- خارج از استان خوزستان واصل گردیده
1307002116 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه دشت لوت واصل گردیده
1307002117 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه زاینده رود واصل گردیده
1307002118 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه کارون - خارج از استان خوزستان واصل گردیده
1307002119 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه کرخه - خارج از استان خوزستان واصل گردیده
1307002120 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه گرگان و رشت واصل گردیده
1307002121 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه مرکزی واصل گردیده
1307002122 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه موند واصل گردیده
1307002183 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضهفرعی البرز واصل گردیده
1307002219 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه اترک اصلاحیه شماره (5) واصل گردیده
1307002219 ساختمان زهکشی و شبکه های آبیاری حوضه اترک اصلاحیه (6 واصل گردیده
1307002220 ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه سفید رود واصل گردیده
1307002221 ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه مرزی غرب کشور واصل گردیده
1307002228 کمکهای فنی و اعتباری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی حوضه های آبریز کشور واصل گردیده
1310005004 ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی بصورت الکترونیکی واصل گردیده
1306012006 توسعه پایدار آب و خاک کشاورزی دشت قزوین  
1307002217 ساختمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی مغان  
موافقتنامه های تملک داراییهای سرمایه ایردیفهای متفرقهسال 1395
اینجا را کلیک فرمایید عنوان موافقتنامه وضعیت موافقتنامه
52000017 افزایش سرمایه صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی واصل گردیده
53000006 بازپرداخت فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی (ساختمان اداری) واصل گردیده
530000146 اجرای سیاستهای حمایتی توسعه کشت دانه های روغنی و تامین سرمایه (سهم دولت) صندوق غیر دولتی دانه های روغنی واصل گردیده
55000052 ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی بصورت الکترونیکی واصل گردیده
55000058 ارتقای ضریب خودکفایی در تولید محصول راهبردی کشاورزی واصل گردیده
55000062 ساماندهی تولید، فرآوری، تحارت، تبلیغ و خرید تضمینی چای کشور واصل گردیده
55000062 "اصلاحیه شماره 1 واصل گردیده
55000074 توسعه کشت دانه های روغنی واصل گردیده
55000093 فعالیتهای هزینه ای واصل گردیده
تاریخ به روز رسانی:
1396/04/21
تعداد بازدید:
2715
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal