قوانین
1
2 اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
3 آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
4 آئین نامه اجرایی ماده (67) قانون خدمات رسانی به ایثارگران
5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
6 قانون مدنی
7 قانون دیوان محاسبات
8 قانون محاسبات عمومی کشور
9 قانون برنامه و بودجه
10 قانون برگزاری مناقصات
11 قانون مقررات مالی؛ اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی
12 قانون مالیاتهای مستقیم
13 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه قابل اجراء از 1/1/95
14 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
15 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384
16 قانون الحاق 2
17 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
18 آئین نامه تضمین معاملات دولتی
19 قانون تامین اجتماعی
20 قانون کار
21 قانون مالیات بر ارزش افزوده
22 قانون بودجه سال 1390
23 قانون بودجه سال 1391
24 قانون بودجه سال 1392
25 قانون بودجه سال 1393
26 قانون بودجه سال1394
27 قانون بودجه سال1395
28 قانون بودجه سال 1396
29 قانون اصلاح بودجه سال 1395
30 قوانین برنامه پنج ساله اول
31 قوانین برنامه پنج ساله دوم
32 قوانین برنامه پنج ساله سوم
33 قوانین برنامه پنج ساله چهارم
34 قانون برنامه پنج ساله پنجم
35 قانون برنامه ششم توسعه
36 احکام دائمی قوانین برنامه
37 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه سال 94
38 ماده 53 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
39 قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395
40 قانون جامع خدمات ایثارگران
41 تفاهم نامه مشترک فیمابین دارایی و دیوان محاسبات کشور ونحوه اجرای ماده (91) قانون محاسبات عمومی کشور
42 قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
43 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95
44  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96
45  قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور
46 قانون بودجه سال 1397
47 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 48 قانون بودجه سال 1398
 49قانون حمایت از حقوق معولان
 50بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات در خصوص نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات
 51 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالاهای ایرانی
52
ضوابط اجرایی قانون بودجه 1398
 53 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/20
تعداد بازدید:
3412
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal