مدیران مالی سازمانهای وابسته
عکس
نام و نام خانوادگی
مدیر محترم امور مالی سازمان
نام سازمان تلفن و ایمیل
علی قاسم زاده سازمان امور اراضی
تلفن: 43673991 
88311576

خانم مریم نرجه

سازمان حفظ نباتات 23091277
maryamnarjeh1979@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
خانم مرجان صادقیان
 
 
 
 
 
سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی  
نصرت حسین زاده سازمان چای کشور تلفن: 42337006
 
 
 
 
 
 
خانم نادیا مهرگان 
 
 
سازمان جنگلها و مراتع کشور
تلفن:1و22446520
2و22446501
 
 
مهدی براتی
سازمان تعاون روستایی
نلفن: 88902307
نمابر: 88893600
ایمیل: mbarati200@gmail.com

مازیار سهرابی بیگزاد محله
 
سازمان شیلات ایران تلفن: 66943890
_@yahoo.com
محمد غلامی سازمان دامپزشکی کشور
تلفن:88958905
نمابر:  88958905
ایمیل: financial@ivo.ir
 
ولیزادهسازمان امورعشایری
تلفن:66412879
نمابر: 66412423
ایمیل: 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/01
تعداد بازدید:
3283
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal