مدیران امور مالی سازمانهای جهاد کشاورزی استانها
1
نام:ایرج
نام خانوادگی:احدزاده
استان:آذربایجانشرقی
تلفن : 04134439117
نمابر:04134439709
ایمیل :Irajahadzade@gmail.com
2
نام:جلال
نام خانوادگی:جعفری
استان: آذربایجانغربی
تلفن : 23720992
نمابر:0443260967
ایمیل : jalal.ns.jf@gmail.com
3
نام: قاسم
نام خانوادگی: حقیقی زاده
استان:اصفهان
تلفن:0316690373
نمابر: 03136687786
ایمیل :
4 نام: عبداله
نام خانوادگی:چگنی
استان:ایلام
تلفن :83414277 081
نمابر:08433335170
ایمیل:M.Mali@jkoi.ir
5 نام:اسماعیل
نام خانوادگی:علیزاده
استان:اردبیل
تلفن : 8 - 04533743687  
نمابر:04533743687  
ایمیل :  mali.jari@chmail.ir
6 نام:احمد
نام خانوادگی:کریمی
استان:البرز
تلفن : 02634427283
نمابر: 02634207437
ایمیل :Karimi_amr@yahoo.com
7 نام:بهزاد
نام خانوادگی:زارع عمویی
استان:بوشهر
تلفن : 07133325275
نمابر: 07133325275
ایمیل : omormalisjkob@gmail.com
8 نام:یحیی
نام خانوادگی:نجفیان
استان:تهران
تلفن : 81122525
نمابر: 88723554
ایمیل :Najafian325@gmail.com
9
نام:یحیی
نام خانوادگی:برخورداری
استان:چهارمحال بختیاری
تلفن : 03832220086
نمابر: _
ایمیل :  y.barkhordari@chmail.ir
10
نام:
نام خانوادگی:  
استان:خراسان رضوی
تلفن : 05137628327
نمابر: 3762830-051
11
نام:سعید
نام خانوادگی:پورغلام
استان:خراسان
شمالی بجنورد
تلفن :32257996 058
نمابر: 32257996 058
ایمیل : @yahoo.com
12

نام:محمد
نام خانوادگی:دری
استان:خراسان جنوبی بیرجند
تلفن : 05632237112
056- نمابر: 32226102
ایمیل : m.dorri@iran.ir
13
نام:سید قاسم
نام خانوادگی:دریس موسوی
استان:خوزستان
تلفن : 06133359469
نمابر: 33595605- 0611
ایمیل :   s.q.mosavi126@gmail.com
14 نام: اصغر
نام خانوادگی:اصحابی
استان:زنجان
تلفن : 02433442120
024-نمابر: 33424295
ایمیل : ashabi.as@gmail
15
 
نام:حسن
نام خانوادگی:اکبری
استان:سمنان
تلفن : 02333441970
023-نمابر: 33453983
ایمیل :hasnakbary50@gmail.com
16  
 نام:احمدرضا
نام خانوادگی:صالحی
استان:فارس
 
تلفن : 07132251302
071-نمابر: 32250211
ایمیل :
17
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: خدایاری
استان:قزوین
 تلفن : 02833336879
028-نمابر: 33340600
ایمیل:financial_mng@qazvinajo.ir
18
نام:عباس
نام خانوادگی:نجف زاده
استان:قم
تلفن : 02532858220
025-32858226: نمابر
ایمیل :najafzade.abbas@yahoo.com
19 نام:غلامحسین
نام خانوادگی:پور حسن
استان:کردستان
تلفن : 08733288797
نمابر:  08733288797
ایمیل :gol am porhasan@yahoo.com
20

نام: مصطفی
نام خانوادگی: صافی زاده
استان:کرمان
تلفن : 03432448235
نمابر: 32440013 034
ایمیل : Mssr90@yahoo.com
21 نام:اسد
نام خانوادگی:فخری
استان:کرمانشاه
تلفن : 08338367413
نمابر:    08331522001و 08338361582
ایمیل :
22 نام:حمزه
نام خانوادگی:سی سختی
استان:کهکیلویه وبویر احمد
تلفن :07433337277
نمابر: 07433337282
ایمیل :Hsisakhti@gmail.com
23
 نام:ابراهیم
نام خانوادگی:وطنی
استان:گلستان
 
تلفن : 01732232858
نمابر:  01722229368
ایمیل :ebi.vatani44@gmail.com
24 نام:سیدمحمد
نام خانوادگی:حسینی
استان:گیلان
تلفن : 01333322640
نمابر:  01333322640
ایمیل :mohamadhoseini4500@gmail.com
25
نام:حسین
نام خانوادگی:طوقی
استان:سیستان وبلوچستان
تلفن : 05433230007 
نمابر:  05433230007
ایمیل :Hoseintoghi1351@gmail.com 
26 نام:محمد
نام خانوادگی:بازگیر
استان:لرستان
تلفن : 066332026056
نمابر: 06633220206
ایمیل :
27 نام:سید محمد
نام خانوادگی:نصیری
استان:مازندران
تلفن : 33361033
نمابر:  01133364036
ایمیل : s.mnasiri@yahoo.com
28 نام:سعید
نام خانوادگی:بیات
استان:مرکزی
تلفن : 08633137305
نمابر:  08633133393
ایمیل : bayatsaeed20@yahoo.com
29
نام: علی
نام خانوادگی:ملایی نژاد
منطقه جنوب کرمان
تلفن : 03443261325
نمابر:  03443264030
یمیل : Alimolaie522@gmail.ir
30 نام:یاسر
نام خانوادگی: سعیدی رشک علیا
استان: هرمزگان
تلفن : 07633660910
نمابر:   07633680093
ایمیل :Saeidi184@gmail.com
31 نام: علی محمد
نام خانوادگی: کارگر
استان: یزد

تلفن : 03516235018
نمابر:  
ایمیل : Alikargar7003@gmail.com
32
 نام:مجید
نام خانوادگی:بلوری یکتا 
استان: همدان
تلفن : 08138215603
نمابر:  
ایمیل :m.b.yekta44@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/19
تعداد بازدید:
5852
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal