مدیران امور مالی سازمانهای جهاد کشاورزی استانها
1
نام:ایرج
نام خانوادگی:احدزاده
استان:آذربایجانشرقی
تلفن : 04134439117
نمابر:04134439709
ایمیل :Irajahadzade@gmail.com
2
نام:جلال
نام خانوادگی:جعفری
استان: آذربایجانغربی
تلفن : 23720992
نمابر:0443260967
ایمیل : jalal.ns.jf@gmail.com
3
نام: قاسم
نام خانوادگی: حقیقی زاده
استان:اصفهان
تلفن:0316690373
نمابر: 03136687786
ایمیل :
4 نام: عبداله
نام خانوادگی:چگنی
استان:ایلام
تلفن :83414277 081
نمابر:08433335170
ایمیل:
5 نام:اسماعیل
نام خانوادگی:علیزاده
استان:اردبیل
تلفن : 8 - 04533743687  
نمابر:04533743687  
ایمیل :  mali.jari@chmail.ir
6 نام:احمد
نام خانوادگی:کریمی
استان:البرز
تلفن : 02634427283
نمابر: 02634207437
ایمیل :
7 نام:بهزاد
نام خانوادگی:زارع عمویی
استان:بوشهر
تلفن : 07133325275
نمابر: 07133325275
ایمیل : omormalisjkob@gmail.com
8 نام:یحیی
نام خانوادگی:نجفیان
استان:تهران
تلفن : 81122525
نمابر: 88723554
ایمیل :
9
نام:یحیی
نام خانوادگی:برخورداری
استان:چهارمحال بختیاری
تلفن : 03832220086
نمابر: 
ایمیل :  y.barkhordari@chmail.ir
10
نام:سید رضا
نام خانوادگی:هاشمی فر  
استان:خراسان رضوی
تلفن : 05137628327
نمابر: 3762830-051
ایمیل:
11
نام:رحمان
نام خانوادگی:حیدرزاده
استان:خراسان شمالی بجنورد
تلفن :32257996 058
 
ایمیل : Rahmanheydarzadeh@yahoo.com
12

نام:محمد
نام خانوادگی:دری
استان:خراسان جنوبی بیرجند
تلفن : 05632237112
ایمیل : 
13
نام:سید قاسم
نام خانوادگی:دریس موسوی
استان:خوزستان
تلفن : 06133359469
ایمیل :
  s.q.mosavi126@gmail.com
14 نام: اصغر
نام خانوادگی:اصحابی
استان:زنجان
تلفن : 02433442120
ایمیل :
ashabi.as@gmail
15 نام:حمید
نام خانوادگی:عرب
استان:سمنان
تلفن : 02333441970
ایمیل :
Arabhams1@yahoo.com
16   نام:ناهید
نام خانوادگی:هژبری
استان:فارس
تلفن : 07132251302
ایمیل :
17
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: خدایاری
استان:قزوین
 
تلفن : 02833336879
ایمیل:financial_mng@qazvinajo.ir
18
نام:عباس
نام خانوادگی:نجف زاده
استان:قم
تلفن : 02532858220
ایمیل :
19 نام:غلامحسین
نام خانوادگی:پور حسن
استان:کردستان
تلفن : 08733288797
ایمیل :
20

نام: مصطفی
نام خانوادگی: صافی زاده
استان:کرمان
تلفن : 03432448235
ایمیل :
@yahoo.com
21 نام:اسد
نام خانوادگی:فخری
استان:کرمانشاه
تلفن : 08338367413
ایمیل :
22 نام:حمزه
نام خانوادگی:سی سختی
استان:کهکیلویه وبویر احمد
تلفن :09177411599
ایمیل :hsisakhti@gmail.com
23 نام:ابراهیم
نام خانوادگی:وطنی
استان:گلستان
تلفن : 01732232858
ایمیل :
24 نام:سیدمحمد
نام خانوادگی:حسینی
استان:گیلان
تلفن : 01333322640
ایمیل :
25
نام:حسین
نام خانوادگی:طوقی
استان:سیستان وبلوچستان
تلفن : 05433230007 
ایمیل :
@gmail.com 
26 نام:محمد
نام خانوادگی:بازگیر
استان:لرستان
تلفن : 066332026056
ایمیل :
27 نام:سید محمد
نام خانوادگی:نصیری
استان:مازندران
تلفن : 33361033
ایمیل :
s.mnasiri@yahoo.com
28 نام:سعید
نام خانوادگی:بیات
استان:مرکزی
تلفن : 08633137305
ایمیل :
@gmail.com
29
نام: علی
نام خانوادگی:ملایی نژاد
  جیرفت
منطقه جنوب کرمان
تلفن : 03443261325
یمیل : Alimolaie522@gmail.ir
30 نام:یاسر
نام خانوادگی: سعیدی رشک علیا
استان: هرمزگان
تلفن : 07633660910
ایمیل :Saeidi184@gmail.com
31 نام: علی محمد
نام خانوادگی: کارگر
استان: یزد

تلفن : 03516235018
ایمیل : Alikargar7003@gmail.com
32 نام: علی اکبر
نام خانوادگی: فضلی
استان: همدان
تلفن : 08138215603
ایمیل :
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
3507
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal