سال 1399
 
 

موافقتنامه های سال 1399

موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای سال 1399

شماره طرح

عنوان موافقتنامه

1304012010
 

اعطای کمکهای فنی و اعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

 1306004001
 استقرار سامانه اطلاعات مدیریت رنجیره ترویج، تامین، تولید، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی
 1306007001
 کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
1306009002
 توسعه و اصلاح باغات زیتون کشور
1306009003
 کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روشهای نوین و باغات انگور به روش داربستی و اصلاح و سرشاخه کاری باغات گردو
 1306009008
 حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار
 1306010002
 کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولیدات دام و طیور
1306011007
 کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات زراعی گلخانه ای، کودهای زیستی و اجرای کشاورزی حفاظتی
 1306012001
 اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی
 1306012002
 اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند
 1306012005
 تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
 1306012007
 کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات
 1306012009
 احیاء و توسعه کشاورزی
 1306012024
 ساختمان و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
 1306012030
 کمکهای فنی و اعتباری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی حوضه های آبریز کشور (تامین سهم بهره برداران)
 1306017001
احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار
 1306017002
 احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار - وامی
1306080001
 اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند (الف) تبصره (18)
  

موافقتنامه های فعالیتهای هزینه ای سال 1399

شماره ردیف

عنوان موافقتنامه

 پرداخت یارانه نهاده ها، عوامل تولید، خرید تضمینی محصولات کشاورزی
 53000018
 هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی
  
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/23
تعداد بازدید:
723
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal