اداره اموال و انبارها

وظایف اداره اموال وانبارها

 

 

1- تهیه وتدوین مقررات ودستورالعمل های اجرائی جهت امنای اموال 

2- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی جهت امنای اموال

3- کنترل ونظارت ثبت اطلاعات اموال رسیده و فرستاده و انتقال قطعی در رایانه

4- نظارت بر انبار و کنترل و تائید فاکتورهای ارسالی و صدور بارکد.

5- برنامه ریزی جهت انبار گردانی پایان سال

6-کنترل ونظارت بر انتقال موجودی انبار به سال بعد

7- برنامه ریزی جهت لوح فشرده اموال رسیده و فرستاده از سیستم تحت نظام نوین و کنترل و ارسال آن به اداره کل اموال دولتی و پیگیری اعلام وصول آنها

8- نظارت بر تحویل و تحول امنای اموال و پیگیری کسورات اموال امنای اموال قبلی و فعلی

9-نظارت و کنترل عملکرد امنای اموال تحت پوشش

10- برنامه ریزی جهت پیگیری پرونده های کمیسیون ماده 31

11- برنامه ریزی جهت ثبت و نگهداری اسناد مالکیت منقول و غیر منقول

12- نظارت وکنترل نامه ها ی درخواستی اسناد مالکیت منقول جهت انتقال قطعی و یا تحویل امانی و پیگیری اعلام وصول اسناد تحویل قطعی به استانها

13-نظارت وکنترل و تائید لیست خودروهای واحدهای تحت پوشش جهت هزینه سوخت بیمه و....

14- نظارت وکنترل لیست کمیسیون ماده 2 خودروهای ارسالی

15 برنامه ریزی جهت اسکن اسناد مالکیت غیر منقول

16- جمع آوری وتدوین مکاتبات اموال

17- ارتباط با واحدهای ستادی واستانی وسازمانهای مستقل

18- سایر امورارجاعی از طرف مدیر کل

19-پیگیری و ثبت دارایی های نامشهود

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/22
تعداد بازدید:
1717
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal