اداره اعتبارات و درآمدها
 

وظایف اداره اعتبارات و درآمدها  

 

1-تهیه وتنظیم درخواست وجه اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای عهده اداره کل خزانه وپیگیری تامرحله دریافت اعتبار

2- تهیه و تنظیم درخواست وجه مربوط به وجوه خانه های سازمانی وپیگیری تا اخذ وجه آن

3-تهیه وتنظیم و صدور اسناد حسابداری اعتبار مصوب ، تخصیص اعتبار ، درآمد ها و اصلاحیه موافقتنامه ها و دریافتی های سایر منابع .

4- برنامه ریزی جهت نگهداری حساب اعتبارات برحسب برنامه ها و طرح ها

5- نظارت وکنترل برتامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز بر اساس لیست های توزیعی و ثبت هزینه های انجام شده .

6- کنترل وانطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات با سیستم حسابداری و رفع مغایرت احتمالی .

7-تهیه وتدوین گزارشات مربوط به اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداری وزیر محترم و معاونین وزیر و مجریان طرح ها و عاملین مسئول امور مالی و سایر مراجع ذیربط حسب مورد .

 8- برنامه ریزی جهت ارسال اعتبارات ابلاغی به استانها همراه با مکاتبات مربوطه

9- برنامه ریزی جهت افتتاح حساب درآمدی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس ردیف های درآمدی ذیل کد دستگاه و اعلام آن به دستگاههای تابعه و وابسته.

10- کنترل ونظارت براخذ صورتحساب بانکی ردیف های درآمدی و اخذ تائیدیه از خزانه .

11- تهیه وتنظیم اسناد حسابداری وصول درآمدها و واریز آن به حساب خزانه .

12- نظارت برثبت اطلاعات مربوط به درآمدها در سیستم رایانه ای و انطباق اطلاعات وارده با سیستم حسابداری

13- تعامل با سازمانهای تابعه و استانها و ادارات کل ستادی وپاسخگوئی به مکاتبات آنان

14- نظارت بر امور بانکی ،صدور چک و صدور سند هزینه دسته چک  

15-کنترل ونظارت بر امور مالیاتی .

16- سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/22
تعداد بازدید:
1633
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal