اداره رسیدگی و امور عاملین

وظایف اداره رسیدگی

 

1- نظارت وکنترل اسناد هزینه ارسالی از طریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و موافقتنامه ها .

2-تهیه وتنظیم سند حسابداری تنخواه گردان های واریزی عاملین مسئول امور مالی

3- تهیه وتنظیم اعلام وصول اسناد اعمال حساب شده عاملین مسئول امور مالی

4-کنترل وبررسی در خصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی

5-بررسی وکنترل صورت وضعیت پیمانکاران و مشاورین مطابق مقررات و قوانین .

6-کنترل محاسبات لیست حقوق و مزایای ماهیانه پرسنل شاغل از جهت کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات

7- نظارت وکنترل لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از جهت کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات .

8- تهیه وتدوین پاسخ به استعلام های واحدها و سازمانهای تابعه در ارتباط با قوانین و مقررات

9- برنامه ریزی جهت کنترل گزارش کارکرد پرسنل که توسط اداره کل امور اداری تهیه شده با لیست حقوق پرداختی توسط اداره کل امور مالی و انعکاس مغایرات احتمالی .

10-تهیه وتنظیم گزارشات تلفیقی از حسابهای عاملین مربوط وارائه به مدیر کل و معاونین .

11-تهیه وتنظیم گزارشات تحلیل از وضعیت حسابهای عاملین مسئول امور مالی .

12- نظارت بر ممهور نمودن اسناد هزینه رسیدگی شده به مهر و برگ شماری اسناد فوق .

13- برنامه ریزی جهت کنترل سقف تنخواه گردان عاملین مسئول امور مالی .

14- کنترل ونظارت بر عملیات مالی امور ارزی مربوط به مامورین کوتاه مدت وبلند مدت وحق عضویت درمجامع بین المللی

15- نظارت برثبت اسناد هزینه ارسال عاملین در دفتر مراسلات به هنگام وصول و خروج از اداره

16-کنترل ونظارت بر پرداختهای انتقالی "دیون کارکنان و بازنشستگان ".

17-کنترل و نظارتبرامورمالی قراردادهای کارمعین و مشخص .

18-کنترل محاسبات پرداخت مابه التفاوت احکام کارکنان .

19-کنترل و نظارت بر تسویه حسابهای سنوات قبل "ازقبیل علی الحساب ها ، پیش پرداختها ".

20- کنترل ونظارت بر عملیات مالی وجه اداره شده

21- کنترل ونظارت بر عملیات مالی وجه بانک جهانی

22- تهیه وتدوین فرمهای یکنواخت جهت ایجاد وحدت رویه

23- تعامل وارتباط مستمر با عاملین مسئول امور مالی

24- سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
1509
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal