اداره حقوق و دستمزد

وظایف اداره حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان

 

1-برنامه ریزی جهت پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل شاغل وبازنشسته

2- نظارت بر ورود اطلاعات مربوط به احکام وکسورات ماهیانه و حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی .

3-تهیه وتنظیم اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم 1/5سازمان بازنشستگی .

4- کنترل ونظارت برتنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهیانه کارکنان وتدوین فیش حقوقی 

5-تهیه وتنظیم سند حسابداری هزینه های فوت ، ازدواج ، پاداش پایان خدمت و نقل و انتقال .

6- کنترل و رسیدگی احکام صادره توسط دفتر امور اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات .

7-تهیه وتدوین مستندات و بخشنامه های مربوط به حقوق و مزایا ، کسورات حقوق و بازنشستگان .

8- نظارت بر ورود اطلاعات احکام و برقراری حقوق و عائله مندی و کسورات و موظفین .

9- تهیه و تنظیم موازنه و منظور نمودن اسامی بازنشستگان و موظفین در تغییرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگی ) به منظور دریافت اعتبار حقوق .

10- تهیه و تنظیم لیست حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور فیش حقوقی و تحویل آن به سازمان بازنشستگی .

11- تهیه و تنظیم سند حسابداری حقوق بازنشستگان و موظفین .

12- تهیه و تنظیم لیست کسورات حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین .

13-بررسی و کنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفین که حق عائله مندی دریافت می نمایند.

14- تهیه وتنظیم لیست پرداخت های موردی از قبیل پاداش و عیدی و....

15- تهیه و تنظیم لیست عیدی پایان سال بازنشستگان و موظفین و سایر پرداختهای موردی بازنشستگان

16- کنترل درخواست استرداد کسور مازاد بر سی سال از سازمان بازنشستگی و تهیه فرم های مربوطه

17-سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت .

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/19
تعداد بازدید:
6733
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal