اداره حقوق و دستمزد

وظایف اداره حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان

 

1- برنامه ریزی جهت پرداخت حقوق ماهانه پرسنل شاغل و بازنشسته.

2- نظارت بر ورود اطلاعات مربوط به احکام، کسورات ماهانه، حقوق و مزایای شاغلین و اعمال تغییرات بعدی.

3- تهیه و تنظیم اسناد حسابداری حقوق و تنظیم فرم 1/5 سازمان بازنشستگی.

4- کنترل و نظارت بر تنظیم لیست حقوق و مزایا و کسورات ماهانه کارکنان و تدوین فیش حقوقی.
5- تهیه و تنظیم سند حسابداری هزینه­های فوت، ازدواج، پاداش پایان خدمت و نقل و انتقال.

6- کنترل و رسیدگی احکام صادره توسط اداره کل امور اداری و تطبیق آن با قوانین و مقررات.

7- تهیه و تدوین مستندات و بخشنامه­های مربوط به حقوق و مزایا، کسورات حقوق و بازنشستگان.

8- نظارت بر ورود اطلاعات احکام و برقراری حقوق و عائله مندی و کسورات موظفین.

9- تهیه و تنظیم موازنه و منظور نمودن اسامی بازنشستگان و موظفین در تغییرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگی) به منظور دریافت اعتبار حقوق.

10- تهیه و تنظیم لیست حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور فیش حقوقی و تحویل آن به سازمان بازنشستگی.

11- تهیه و تنظیم سند حسابداری حقوق بازنشستگان و موظفین.

12- تهیه و تنظیم لیست کسورات حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین.

13- بررسی و کنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفین که حق عائله مندی دریافت می نمایند.

14- تهیه و تنظیم لیست پرداخت­های موردی از قبیل پاداش، عیدی و... .

15- تهیه و تنظیم لیست عیدی پایان سال بازنشستگان و موظفین و سایر پرداخت­های موردی بازنشستگان.

16- کنترل درخواست استرداد کسور مازاد بر سی سال از سازمان بازنشستگی و تهیه فرم­های مربوطه.

17- سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت.

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/20
تعداد بازدید:
7922
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal