سال 1396
موافقتنامه های هزینه ای سال 1396 
توضیحات
اینجا را کلیک فرمایید عنوان موافقتنامه
 
واصل شد
 
 افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شرکهای کشاورزی (گلخانه ای تسویه بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران و بدهی های خرید تضمینی محصولات استراتژیک
واصل شد
 10100013 ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی _ تسویه بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (اوراق تسویه خزانه) ....
 
واصل شد
 
 10100015 تسویه بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران و بدهی های خرید تضمینی محصولات استراتژیک
واصل شد
 وزارت جهاد کشاورزی
واصل شد 1510001 تبصره 14 قانون بودجه سال 1396
واصل شد
جزء 1 ردیف 12 ماده 12  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
جبران خسارت وارده از زلزله کرمانشاه از محل  ماده 12
واصل شد
 15100002 حمایت از مستضعفان سایر کشورها
واصل شد
151000-7
نهاد نمایندگی ولی فقیه  در وزارت جهاد کشاورزی
واصل شد
15100010 هزینه های نمایندگی سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد (فائو)
واصل شد 15100011 وزارت جهاد کشاورزی _ مرکز نوغانداری
واصل شد
520000-2
یارانه نهاده های عوامل تولید کشاورزی
واصل شد
5200000-4پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی
واصل شد
 تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی
واصل شد
5200006
 کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد و ....
  520000-17 افزایش سرمایه صندوق های غیر دولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی
واصل شد بابت خرید تضمینی گندم
واصل شد 530000-9 سرمایه اولیه صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
واصل شد
53000032 اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند 1 ماده 13
واصل شد
53000059
 وزارت جهاد کشاورزی - موضوع درآمدهای اصلاح نژاد دام و طیور _(ردیف 60- سال قبل)در اصلاحیه 1510001 دیده شده )
واصل شد
53000095
 وزارت جهاد کشاورزی - هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی استانی (ردیف 102-سال قبل)
واصل شد
 کشت دانه های روغنی و چغندر قند (ردیف 146-530000 سال قبل)
واصل شد
 سیاستگذاری، تحقیق، پژوهش و فعالیت های اصلاح نژادی مرغ لاین (در اصلاحیه موافقتنامه 1510001 دیده شده)
واصل شد
 
 ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی (58-550000 سال قبل)
واصل شد
فعالیتهای هزینه ای جزء 61ردیف 550000
واصل شد
 550000-73 فعالیتهای هزینه ای جزء 73ردیف 550000
موافقتنامه های تملکی سال 1396 
توضیحات اینجا را کلیک فرمایید عنوان موافقتنامه
واصل شد1304011003
 اعطای کمکهای فنی و اعتباری به طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
واصل شد
1305024002
 احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار _ وامی
واصل شد
 1305024003  احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار _ وامی
واصل شد1306004001
 استقرار سامانه اطلاعات مدیریت زنجیره ترویج ، تامین ، تولید ، فرآوری و فروش محصول نهایی و ایجاد و بهره برداری شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی
واصل شد
1306007001 کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
واصل شد
 تامین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب دار
واصل شد
1306009002 کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روشهای نوین و باغات
واصل شد
1306009003 کمکهای فنی و اعتباری برای اصلاح و توسعه باغات به روشهای نوین و باغات انگور به روش داربستی و اصلاح و سرشاخه کاری باغات گردو
واصل شد
1306009004
 کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات زراعی و گلخانه ای
واصل شد مشارکت در تبدیل اراضی زراعی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر
واصل شد
 1306010001 افزایش تولید شیر و گوشت قرمز
واصل شد 1306010002 کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولیدات دام و طیور
واصل شد
 1306010002اصلاحیه شماره (1)  کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش تولیدات دام و طیور
 
واصل شد
 
  1306010003 هویت دار کردن دام کشور
واصل شد توسعه کشت دانه های روغنی
واصل شد 1306012001 اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی درعرصه تشکل های کشاورزی
واصل شد اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی در حوزه موند
واصل شد 1306012003 اجرای عملیات انتقال آب با لوله به اراضی کشاورزی دشت سیستان
واصل شد1306012004
 تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی ،بندهای انحرافی مستقل و شالیزاری
 
واصل شد
 
 کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات
واصل شد کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار)
واصل شد
 1306012009 احیاء توسعه کشاورزی
واصل شد
1306012010
 طرح احیای دریاچه ارومیه
واصل شد1306018001
 تدوین برنامه اصلاح الگوی کشت و معیارهای فنی تولید محصولات ارگانیک
واصل شد 1306022001 کمکهای فنی و اعتباری جهت توسعه تولید کودهای زیستی
واصل شد1306023001
حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
واصل شد 1306033005 تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار با منشاء داخلی استان خوزستان، تآمین و پخش آب
واصل شد تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات
واصل شد خرید ساختمان اداری وزارت جهاد کشاورزی
واصل شد 1307002111 ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه ارس
واصل شد  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه دریاچه جازموریان - هامون 
واصل شد
1307002113
  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه دریاچه ارومیه 
واصل شد1307002114 
  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه دریای عمان 
واصل شد 1307002115  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه دز - خارج از استان خوزستان 
واصل شد
 1307002116  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه دشت لوت 
واصل شد
 1307002117  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه زاینده رود 
واصل شد1307002118

ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه کارون - خارج از استان خوزستان
واصل شد1307002119
ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه کرخه - خارج از استان خوزستان
واصل شد  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه گرگان و دشت 
واصل شد 1307002121  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه مرکزی 
واصل شد 1307002122  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه موند 
واصل شد1307002183
  ساختمان شبکه  آّبیاری و زهکشی فرعی البرز
واصل شد 1307002219  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه اترک 
واصل شد 1307002220  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه  سفید رود 
واصل شد  ساختمان شبکه های آّبیاری و زهکشی حوضه  مرزی غرب کشور
واصل شد 1307002228 کمکهای فنی اعتباری شبکه فرعی آّبیاری و زهکشی حوضه های آبریز کشور (تامین سهم بهره برداران)
موافقت نامه های (ردیفهای متفرقه)اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
واصل شد
 
5300006
تهیه و احداث ساختمان اداری وزارت جهاد کشاورزی 
واصل شد کشت دانه های روغنی و چغندر قند (ردیف 146-530000 سال قبل)
واصل شد
  530000162
 اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار
واصل شد ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی (ردیف 58-550000 سال قبل)
واصل شد
 55000073
 توسعه کشت دانه های روغنی
 
550000100
 تقویت اعتبارات طرحهای آب و خاک و شبکه های فرعی
 بند 10 جدول شماره 18
 افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی
 
ماده 10 قانونی بخشی از مقررات مالی دولت _ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
 احیاء دریاچه ارومیه
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/19
تعداد بازدید:
5063
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal