معرفی مدیران استان ها
استان ها

نام و نام خانوادگی: داریوش رحمتی وند
استان: آذربایجان شرقی
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 04134494317

نام و نام خانوادگی: میرجمال ساداتی
استان: آذربایجان غربی
سمت: مدیرامور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 04412620991

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فتحی
استان: اردبیل
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 04533743667

نام و نام خانوادگی: یوسف مقدسی اصل
استان: البرز
سمت: سرپرست امور اداری
تلفن دفتر: 026134206713
نام و نام خانوادگی: طالب مرادی
استان: ایلام
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 08413335140
نام و نام خانوادگی: حمید شریف
استان: اصفهان
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 03137913290
نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی
استان: بوشهر
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 07733323031

نام و نام خانوادگی: حسن نیکویی فر
استان: تهران
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 02181122424
  نام و نام خانوادگی: محمد سلیمان زاده
استان: منطقه جیرفت
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 03443262067
  نام و نام خانوادگی:کرامت احمدی
استان: چهارمحال و بختیاری
مدیراداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 03832221900

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا نوری
استان: خراسان رضوی
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 05117628310

نام و نام خانوادگی: روح اله شاکریان
استان: خراسان شمالی
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 05832259829

نام و نام خانوادگی: آقای محسن نیک پرست
استان: خراسان جنوبی
سمت مدیر : امور اداری
تلفن دفتر: 05632220401

نام و نام خانوادگی: کیانی صدر
استان: خوزستان
سمت: سرپرست اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 06113359606
نام و نام خانوادگی: سرکار خانم تقی بیگلو
استان: زنجان
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 024133137170

نام و نام خانوادگی: حسین اتوکش
استان: سمنان
سمت: مدیر امور اداری
023-33441815 تلفن دفتر: 

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زینب اردیش
استان: سیستان و بلوچستان
سمت: سرپرست امور اداری
تلفن دفتر: 05433239874
نام و نام خانوادگی:  رضوی نژاد
استان: فارس
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 07132250353

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فریبا هاشمی
استان: قزوین
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 02813340480

نام و نام خانوادگی: صادق نیکجه فراهانی
استان: قم
سمت: سرپرست مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02532126671
نام و نام خانوادگی: جلال مرادی
استان: کردستان
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 08733288789

نام و نام خانوادگی: خانم بدرآبادی
استان: کرمان
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 03432452807

نام و نام خانوادگی: منصور الله یاری
استان: کرمانشاه
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 08318367942
نام و نام خانوادگی: سید علی نظری
استان: کهگیلویه و بویر احمد
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 07433334691

نام و نام خانوادگی: محمود یوسفی
استان: گلستان
سمت: سرپرست امور اداری
تلفن دفتر: 01714422628
نام و نام خانوادگی: مصطفی زکالاب
استان: گیلان
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 01333324622

نام و نام خانوادگی: علیرضا احمدوندی
استان: لرستان
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 06633222175

نام و نام خانوادگی: حسین رضا رضائی عبدالملکی
استان: مازندران
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 01133363824
نام و نام خانوادگی: محمد حسین بهاور
استان: مرکزی
سمت: مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 08633134551

نام و نام خانوادگی: علی جامعی
استان: هرمزگان
سمت: مدیرامور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 07616686790

نام و نام خانوادگی: روح الله رجائی
استان: همدان
سمت: سرپرست مدیرامور اداری
تلفن دفتر: 0818216533

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابراهیمی

استان:
یزد
سمت: مدیرامور اداری

تلفن دفتر: 03516233017

نام و نام خانوادگی: علی اکبر رضایی ن‍ژاد سازمان دامپزشکی
سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02188953399

نام و نام خانوادگی: محمدرضا جونقی سازمان مرکزی تعاون روستائی
سمت: سرپرست امور اداری
تلفن دفتر: 02188901014

نام و نام خانوادگی: محمدرضا لهراسبی سازمان امور اراضی
سمت: مدیرکل منابع انسانی ،رفاه وپشتیبانی
تلفن دفتر: 02188987343

نام و نام خانوادگی: سیروس نصیری سازمان امور عشایر ایران
سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02166404800

نام و نام خانوادگی: علی جعفری سازمان جنگلها و مراتع کشور
سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02123563501
نام و نام خانوادگی: حمید آذره گر سازمان شیلات ایران
سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02166943888

نام و نام خانوادگی: محمد حسین عطائی سازمان حفظ نباتات
سمت: مدیرامور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02123091201

نام و نام خانوادگی: غلامرضا گل محمدی سازمان تحقیقات
سمت: مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02122401600

نام و نام خانوادگی: علی اکبر محمدپور سازمان چای کشور
سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 01413226008

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شریفی موسسه پژوهشها
سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02188891275

نام و نام خانوادگی: امیر اسلامی صندوق حمایت از توسعه
سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02166907150
نام و نام خانوادگی: سید مجتبی رفیعی شرکت مادر تخصصی خدمات
سمت: مدیر امور اداری
تلفن دفتر: 02188750945

نام و نام خانوادگی: محمد غلامی شرکت شهرک های کشاورزی
سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: 02188192529

نام و نام خانوادگی: مهدوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
سمت: مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: ..................

نام و نام خانوادگی: ..........
استان: ...............
سمت: مدیرکل دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: ....................

نام و نام خانوادگی: ..........
استان: ...............
سمت: مدیرکل دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: ............

نام و نام خانوادگی: ..........
استان: ...............
سمت: مدیرکل دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تلفن دفتر: ..........
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/23
تعداد بازدید:
9187
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal