معرفی مدیران
 
سید حمزه رضوی
مشاور وزیر و مدیرکل امورایثارگران

شماره تماس: 02177683288  داخلی 111
پست الکترونیک:H.Razavi@agri-jahad

  
 
محمد حسین فارسی
مشاور عالی مدیرکل و اموراستان ها
 
شماره تماس: 02177683288 - داخلی: 114
 
  
 
صادق صدقگو
معاون فرهنگی و پژوهش
 
شماره تماس: 02177683288 - داخلی : 107
پست الکترونیک: S.Sedghgoo@agri-jahad.ir
 
 
  
 
 عبدالله فاتحی
معاون برنامه ریزی، تعاون و مسکن
 
شماره تماس: 02177683288 - داخلی: 113
پست الکترونیک: A.fatehi@agri-jahad.ir
 
  
 
امیر بهزاد نیشابوی
رییس اداره برنامه ریزی، بودجه ، مسکن و اشتغال 
شماره تماس: 02177683288 - داخلی: 279
پست الکترونیک: A.neishapouri@agri-jahad.ir
 
علیرضا بارگاهی
رییس اداره حفظ آثار و پژوهش
 
شماره تماس: 02177683288 - داخلی: 266
پست الکترونیک: A.Bargahi@agri-jahad.ir
 
سیروس رجبی
رییس اداره تعاون و رفاه
شماره تماس: 02177683288 - داخلی: 255
پست الکترونیک: S.rajabi@agri-jahad.ir
 
بتول صالحی
رییس اداره مشاوره و امور اجتماعی
شماره تماس: 02177683288  - داخلی 270
پست الکترونیک:B.salehi@agri-jahad.ir
 
 زهرا شادلو
 رییس اداره فرهنگی
 شماره تماس: 02177683288 - داخلی: 250
پست الکترونیک:  z.shadloo@agri-jahad.org
  
کریم عباسپور
مسئول امورعمومی
 
شماره تماس: 02177683288 داخلی:  274
پست الکترونیک:K.Abbaspour@agri-jahad.ir

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/10
تعداد بازدید:
6245
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal