شرح وظایف

* طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازی‌ اداری‌ در سطح‌ وزارت‌ جهادکشاورزی‌.
* بازنگری‌ و بهینه‌ سازی‌ نظامهای‌ مدیریتی‌ (تصمیم‌ سازی‌، تصمیم‌گیری‌، نظارت‌، هماهنگی‌ و...) و زمینه‌ سازی‌ برای‌ استفاده‌ از رویکردها و روش های‌ نوین‌ مدیریتی‌ درسطح‌ وزارت‌ .
* برنامه‌ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور رعایت‌ حقوق‌ شهروندی‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ وزارت‌.
* تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وری‌ و مدیریت‌ کیفیت‌ در سطح‌ وزارت‌.
* تعیین‌ سیاست ها و خط‌ مشی‌های‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهی‌ و بهبود فرایندها و روشهای‌ انجام‌ کار، جذب‌، نگهداری‌ و بهسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ در وزارت‌ جهادکشاورزی‌.
* مطالعه‌، بررسی‌ و اصلاح‌ ساختار تشکیلاتی‌ وزارتخانه‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
* مطالعه‌، بررسی‌ و نظارت‌ بر تدوین‌ سیستم‌ها و روش های‌ انجام‌ کار متناسب‌ با مصوبات‌ شورایعالی‌ اداری‌ و اهداف‌ و برنامه‌های‌ توسعه‌ بخش‌ کشاورزی‌.
*مطالعه‌ ساختار سازمانی‌ و روش های‌ مدیریتی‌ مورد عمل‌ در بخش‌ کشاورزی‌ و توسعه‌ و عمران‌ روستائی‌ سایر کشورها و استفاده‌ از نتایج‌ حاصله‌ در بهبود سازمان‌ و مدیریت‌ وزارتخانه‌ .
*نظارت‌ بر اجرای‌ طرحهای‌ طبقه‌ بندی‌ مشاغل‌ مصوب‌ و عنداللزوم‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ اصلاحی‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌.
*برنامه‌ ریزی‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ تعیین‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ با همکاری‌ واحدهای‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ در جهت‌ برآورده‌ ساختن‌ آنها.
*نظارت‌ بر تهیه‌ و تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ در مورد امور اداری‌، مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ لازم‌ به‌ کلیه‌ واحدهای‌ وزارتخانه‌.
*برنامه‌ریزی‌ در راستای‌ تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ آئین‌نامه‌های‌ مورد نیاز جهت‌ طرح‌ در مراجع‌ ذیربط‌ و پیگیری‌ تصویب‌ آنها.
*نظارت‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ اداری‌ مالی‌ و استخدامی‌ در کلیه‌ واحدهای‌ ستادی‌ و تابعه‌ وزارتخانه‌.
*نظارت‌ بر تنظیم‌، نگهداری‌ و رسیدگی‌ به‌ حسابها در سطح‌ وزارت‌ بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.
*نظارت‌ بر هزینه‌ کرد کلیه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه‌ ستادی‌ و واحدهای‌ تابعه‌ براساس‌ موافقتنامه‌های‌ مبادله‌ شده‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه کشور.
* نظارت‌ عالی‌ بر اجرای‌ طرح های‌ ساختمانی‌، تأسیساتی‌ و مخابراتی‌ واحدهای‌ تابعه‌ وزارت‌ متبوع‌.
*برنامه‌ ریزی‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعیت‌ رفاهی‌ کارکنان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.
*نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ تدارکاتی‌ و پشتیبانی‌ حوزه‌ ستادی‌ وزارتخانه‌.
*همکاری‌ با سایر معاونت‌ها و واحدهای‌ خارج‌ از مرکز در مورد رفع‌ موانع‌ و مشکلات‌ امور مالی‌، پرسنلی‌، رفاهی‌ و تدارکاتی‌.
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/11
تعداد بازدید:
5557
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal