فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 369 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نامه اداره کل نظارت برذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص حذف و ممنوعیت ارائه دسته چک فیزیکی به علت شیوع کرونا از تاریخ 99/8/1 1399/06/31 ادامه ...
بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص خودداری از انتقال وجوه مصرف نشده در پایان مهلت های تعیین شده به حساب سپرده به منظور استفاده از منابع یادشده در سال مالی آتی 1399/06/30 ادامه ...
نامه ریاست جمهوری به اعضای هیئت دولت، در خصوص انتشار مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا دریک مجموعه تنقیحی هدفمند تدوین شده در سایت به نشانی : cobinetoffice.ir 1399/06/30 ادامه ...
نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد پاکتهای (ب) و (ج) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 1399/06/23 ادامه ...
بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حداکثر تا تاریخ 99/7/10 نسبت به ارائه مدارک و مستندات واگذاری اسناد با مسئولیت ذیحساب/مدیرکل مالی دستگاه اجرایی مربوط تا پایان شهریورماه سالجاری تهیه و به تایید مقام مجاز دستگاه اجرایی ذیربط رسیده است، اقدام نمایند. 1399/06/23 ادامه ...
بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص صدور احکام کارگزینی، مرخصی بدون حقوق، بازخرید خدمت، اخراج، استعفاء و یا انتقال برای کارکنان تابعه جهت حفظ رابطه اشتراکی خود در این صندوق 1399/06/23 ادامه ...
تصویبنامه هیئت وزیران در در خصوص بند (3) ماده (1) آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور 1399/06/23 ادامه ...
بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان 1399/06/23 ادامه ...
نامه مجلس شورای اسلامی- هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین - موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی جزء های (2 و 3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور و رأی مقدماتی هیأت 1399/06/16 ادامه ...
نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین کسور موضوع بند (6) ماده (83) آیین نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران 1399/06/16 ادامه ...
نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص اداره مراکز جانبی بصورت خودگردان 1399/06/16 ادامه ...
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص وزارت نیرو که مجاز است صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف را با الگوی مصرف مطابق تعرفه در جدول با تخفیف 100% محاسبه نماید 1399/06/16 ادامه ...
نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور، رویه حسابداری انتقال تنخواه گردان پرداخت سال 98 به سال 99 1399/06/16 ادامه ...
تصویبنامه هیئت وزیران- آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور 1399/06/16 ادامه ...
ماه محرم را بر عاشقان حسینی تسلیت میگوییم. 1399/06/10 ادامه ...
بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مصوبات سی و نهمین نشست هیآت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 1399/06/03 ادامه ...
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص واریز مبلغ یک میلیون ریال جهت اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروها فرسوده به حسابی که به همین منظور برابر مقررات افتتاح میگردد 1399/05/28 ادامه ...
نامه اداره کل امور اداری به کلیه سازمانهای جهاد کشاورزی استانها /سازمان/موسسه/شرکت /ادارات کل و .... درخصوص شرایط بازگشت به کار و اعطای مرخصی استعلاجی به کارکنان مبتلا به کرونا 1399/05/22 ادامه ...
نامه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع - جناب آقای شجری _ در خصوص رعایت بخشنامه ریاست جحهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص رعایت زمان ورود و خروج کارکنان 1399/05/22 ادامه ...
بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای بند (4) از مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ 99/3/3 ستاد ملی مبارزه با کرونا و حضور کارمندان در مشاغل اداری 1399/05/22 ادامه ...
نامه ریاست جمهوری در خصوص ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فعالیت ونظارت بر موسسات / شرکتهای ارزش گذاری شده در حوزه داراییهای نامشهود 1399/05/22 ادامه ...
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص ماده (8) آئین نامه اجرایی جزء های (2و3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه کل کشور 1399/05/21 ادامه ...
بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1399/05/21 ادامه ...
بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص تسهیل در وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی ودر صورت تعیین تکلیف بدهی ( حداکثر تسقیط 60 ماهه) و... 1399/05/21 ادامه ...
بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص عدم انعقاد قراردادهای مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند 1399/05/21 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal