فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 84 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اولین جلسه آموزشی واگذاری تصدی ها برای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از طریق ویدئوکنفرانس برگزار گردید. 1399/04/31 ادامه ...
آیین نامه اجرایی بند الف ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه توسط هیات محترم وزیران ابلاغ گردید. 1399/04/23 ادامه ...
معرفی 5 استان برتر در عملکرد واگذاری تصدی ها 1399/04/23 ادامه ...
برنامه عملیاتی واگذاری تصدی های سازمان جهاد کشاورزی استان ها ابلاغ گردید. 1399/04/23 ادامه ...
کمیته بررسی و بازنگری ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی در مرکز نوسازی و تحول اداری تشکیل گردید. 1399/04/11 ادامه ...
راهبری استقرار میز خدمت الکترونیکی و تقسیم وظایف واحدهای متولی انجام کار در سال 99 در مرکز نوسازی و تحول اداری در دست اجرا می باشد. 1399/04/02 ادامه ...
بنابر دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای خاوازی کارگروه ساماندهی و بازنگری دستورالعمل ها و شیوه نامه ها تشکیل گردید. 1399/03/27 ادامه ...
اولین جلسه کارگروه ساماندهی و بازنگری دستورالعمل ها و شیوه نامه ها برگزار گردید. 1399/03/27 ادامه ...
آیین نامه مکاتبات اداری مورد بازبینی قرار گرفت. 1399/03/20 ادامه ...
برنامه زمانبندی نیمه دوم خرداد ماه و نیمه اول تیرماه 1399 کانون ارزیابی و توسعه مدیران اعلام گردید. 1399/03/19 ادامه ...
مستندات مربوط به شاخص چهارم محور اصلاح ارزیابی عملکرد سال 1398 1399/02/23 ادامه ...
برگزاری جلسه طراحی و استقرار سامانه تامین، توزیع و مصرف بذور رسمی گندم و جو با استفاده از ظرفیت دفتر پیشخوان ایرانیان در سالن جلسات مرکز نوسازی و تحول اداری . 1399/02/22 ادامه ...
وظایف واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی تدوین گردید. وظایف واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی توسط مرکز نوسازی و تحول اداری تدوین و جهت بارگزاری در سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور در سامانه کارمند ایران به استان ها اعلام گردید. 1399/02/15 ادامه ...
دستورالعمل ساماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام کشور ابلاغ گردید. 1399/02/15 ادامه ...
پیشنهادات نظام صنفی کارهای کشاورزی در مرکز نوسازی و تحول اداری مود بررسی قرار گرفت. 1399/02/03 ادامه ...
وظایف واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی 1399/01/31 ادامه ...
تدوین شناسنامه خدمات 1399/01/25 ادامه ...
اصلاح نظام اداری 1398/12/19 ادامه ...
جدول اسامی متولیان و ارزیابان مرتبط با زیر شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد وزرات 1398/12/17 ادامه ...
سازوکارهای خرید خدمات از بخش خصوصی تسهیل می گردد / ایجاد ردیف بودجه خرید خدمات در دستور کار دولت 1398/12/10 ادامه ...
جلسه پرسش و پاسخ مربوط به جشنواره شهید رجایی بصورت ویدیو کنفرانس در حال برگزاری می باشد 1398/12/07 ادامه ...
آغاز گردهمایی ملی ارزیابی عملکرد بصورت ویدیو کنفرانس هم اکنون درسالن نعمتی جم 1398/12/06 ادامه ...
بارگذاری چهارچوب گزارش ارزیابی عملکرد واگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان ها در سال 98 1398/12/05 ادامه ...
گردهمایی ملی ارزیابی عملکرد بصورت ویدیوکنفرانس برگزار می گردد. بدینوسیله به اطلاع می رساند گردهمایی ملی ارزیابی عملکرد که مقرر بود در تاریخ 6 و7 اسفند ماه انجام شود بصورت ویدیو کنفرانس برگزار می گردد. 1398/12/03 ادامه ...
تعیین شاخص ها و نحوه توزیع امتیازات مربوط به عملکرد واگذاری تصدی ها در سال 98 براساس شاخص هابی در نظر گرفته شده برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در حوزه واگذاری تصدی ها ، امتیاز عملکرد های مربوطه ، مطابق محورها و امتیازات جدول ذیل تخصیص خواهد یافت. نکته قابل توجه آنکه 75% امتیازات مربوط به اجرای صحیح برنامه تکلیفی سال 98 می باشد . 1398/11/28 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal