فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 50 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
انتصاب آقای بهرام میراخورلی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران آقای کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایرایران طی حکم شماره 120/8052 در تاریخ 1398/05/15 آقای بهرام میراخورلی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند 1398/05/16 ادامه ...
انتصاب آقای محمدتقی رجائی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در حکمی از سوی دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، "محمد تقی رجایی" بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب و در مراسمی معرفی شد. 1398/04/31 ادامه ...
انتصاب آقای سید حمزه رضوی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمدرضا اورانی طی حکم شماره 11/29283 در تاریخ 1398/03/13 آقای سید حمزه رضوی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی منصوب نمودند. 1398/03/25 ادامه ...
انتصاب آقای محمد علی گلگاری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی آقای غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی طی حکم شماره 98/2/71972 در تاریخ 1398/03/04 آقای محمدعلی گلکاری را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/03/05 ادامه ...
انتصاب آقای افشین ایرانی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه آقای حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی حکم شماره 98/1/56379 در تاریخ 1398/2/26 آقای افشین ایروانی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/28 ادامه ...
انتصاب آقای سید حمزه رضوی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمدرضا اورانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره 11/19373 مورخ 1398/02/23 آقای سیدحمزه رضوی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/24 ادامه ...
انتصاب آقای مهران زینال زاده به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی آقای رسول جلیلی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی طی حکم شماره 1006/8700 در تاریخ 1398/02/18 آقای مهران زینال زاده را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/18 ادامه ...
انتصاب آقای افشین ایرانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه آقای حاتمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه طی حکم شماره 98/1/41862 در تاریخ 1398/2/11 آقای افشین ایرانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/15 ادامه ...
انتصاب آقای امیر جانبازی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان گیلان طی حکمی از سوی آقای درجانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان، آقای امیر جانبازی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب شد. 1398/02/02 ادامه ...
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. 1398/01/27 ادامه ...
انتصاب آقای ضیاء فیض پور به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان چای کشور جناب آقای حبیب جهانساز رئیس محترم سازمان چای کشور طی حکم شماره 10/1 در تاریخ 98/1/5 آقای ضیاء فیض پور را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان چای کشور منصوب نمودند. 1398/01/21 ادامه ...
انتصاب آقای سید علی مختاری به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی مهندس اکبر فتحی در تاریخ 1397/12/14 طی حکم شماره 97/55/45489 آقای سید علی مختاری را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی منصوب نمودند. 1397/12/15 ادامه ...
انتصاب آقای رسول جلیلی ارومیه به سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی طی حکم شماره 020/20745 در تاریخ 1397/10/22 آقای رسول جلیلی ارومیه را به سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی منصوب نمودند. 1397/10/22 ادامه ...
انتصاب آقای بهروز آقازاده به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل آقای خلیل دلشاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طی حکم شماره 97210/59705 در تاریخ 1397/10/03 آقای مهندس بهروز آقازاده را به سمت معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل منصوب نمودند. 1397/10/03 ادامه ...
انتصاب آقای علی کمالی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جناب آقای حسین شیرزاد طی حکم شماره 204/110/97/24709 در تاریخ 1397/09/12 آقای علی کمالی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب نمودند. 1397/09/12 ادامه ...
انتصاب سرکار خانم مهری مصر بعنوان سرپرست دفتر امور حقوقی جناب آقای جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی طی حکم شماره 200/97/32942 مورخ 1397/8/22 سرکار خانم مصر را بعنوان سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت متبوع منصوب نمودند 1397/08/26 ادامه ...
انتصاب علی حیدری بعنوان سرپرست توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر جناب آقای منوچهری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهرطی حکم شماره 22221 مورخ 1397/8/21 جناب آقای حیدری را بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب نمودند 1397/08/21 ادامه ...
انتصاب آقای علی فلاح به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان مازندران آقای عزیزاله شهیدی فر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران طی حکم شماره 129108 / الف 97 آقای علی فلاح را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1397/08/19 ادامه ...
انتصاب آقای بهروز آقازاده به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل آقای خلیل نیک شاد رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل طی حکم شماره 48657/97210 آقای بهروز آقازاده را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1397/08/15 ادامه ...
انتصاب سعید برخوری بعنوان رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان جناب حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی جناب آقای سعید برخوری را بعنوان رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان منصوب نمودند 1397/08/12 ادامه ...
انتصاب حشمت الله خوش صفا بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی لرستان آقای بازدار رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان طی حکمی آقای حشمت الله خوش صفا را بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب کرد 1397/08/09 ادامه ...
انتصاب آقای غلامرضا قوسی حسین آباد به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی طی حکمی آقای غلامرضا قوسی حسین آباد را به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی منصوب کرد. 1397/07/15 ادامه ...
انتصاب جناب آقای عطاءباقرزاده به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان کهکیلویه و بویر احمد جناب آقای تاج الدینی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد طی حکمی آقای عطاء باقرزاده را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان معرفی کردند 1397/06/26 ادامه ...
انتصاب جناب آقای فریبرز بازیاربه عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی استان تهران جناب آقای ذوالفقاری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران طی حکمی آقای فریبرز بازیار را بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان منصوب نمودند. 1397/06/24 ادامه ...
انتصاب جناب آقای سیدعلی محمد موسوی بعنوان سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت پشتیبانی امور دام جناب آقای ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام طی حکمی جناب آقای سید علی محمد موسوی را بعنوان سرپرست مالی و اداری شرکت منصوب نمودند 1397/06/20 ادامه ...
<<   <  1 2  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal