فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 56 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
انتصاب آقای مجید مسلمی راد به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان همدان آقای منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان طی حکم شماره 12/2/1334 مورخ 1398/07/03 آقای مجید مسلمی راد را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/07/16 ادامه ...
انتصاب آقای مهندس عبدالرضا روشن نژاد به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان البرز آقای سید محمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز طی حکم شماره 12/33/98/32565 مورخ 1398/06/20 آقای مهندس عبدالرضا روشن نژاد را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان البرز منصوب نمودند. 1398/06/20 ادامه ...
انتصاب آقای محمدعلی گلکاری به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی آقای غلامرضا قوسی طی حکم شماره 98/2/121292 مورخ 1398/06/17 آقای محمدعلی گلکاری را به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی منصوب نمودند. 1398/06/17 ادامه ...
انتصاب آقای محسن اسفندیاری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای اورانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره :11/69601 مورخ 1398/06/12 آقای محسن اسفندیاری را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/06/12 ادامه ...
سرپرست اداره کل امور ایثارگران منصوب شد طی حکم شماره 200/98/18656 مورخ 1398/06/11 از سوی محمدرضا طلائی معاون توسعه مدیریت ومنابع، آقای سید حمزه رضوی که بیش از این سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی را عهده دار بود، به سمت سرپرست اداره کل امورایثارگران منصوب شد. 1398/06/12 ادامه ...
انتصاب مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی آقای حجت ترشیزی طی حکم شماره 200/98/18657 در تاریخ 98/06/11 معاون توسعه مدیریت و منابع به سمت مدیر کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی منصوب گردیدند. ضمناً نامبرده پیش از این سمت مدیرکل امور ایثارگران وزارتخانه را عهده دار بوده اند. 1398/06/11 ادامه ...
انتصاب آقای بهرام میراخورلی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران آقای کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایرایران طی حکم شماره 120/8052 در تاریخ 1398/05/15 آقای بهرام میراخورلی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند 1398/05/16 ادامه ...
انتصاب آقای محمدتقی رجائی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در حکمی از سوی دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان، "محمد تقی رجایی" بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب و در مراسمی معرفی شد. 1398/04/31 ادامه ...
انتصاب آقای سید حمزه رضوی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمدرضا اورانی طی حکم شماره 11/29283 در تاریخ 1398/03/13 آقای سید حمزه رضوی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی منصوب نمودند. 1398/03/25 ادامه ...
انتصاب آقای محمد علی گلگاری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی آقای غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی طی حکم شماره 98/2/71972 در تاریخ 1398/03/04 آقای محمدعلی گلکاری را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/03/05 ادامه ...
انتصاب آقای افشین ایرانی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه آقای حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی حکم شماره 98/1/56379 در تاریخ 1398/2/26 آقای افشین ایروانی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/28 ادامه ...
انتصاب آقای سید حمزه رضوی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی آقای محمدرضا اورانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره 11/19373 مورخ 1398/02/23 آقای سیدحمزه رضوی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/24 ادامه ...
انتصاب آقای مهران زینال زاده به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی آقای رسول جلیلی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی طی حکم شماره 1006/8700 در تاریخ 1398/02/18 آقای مهران زینال زاده را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/18 ادامه ...
انتصاب آقای افشین ایرانی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه آقای حاتمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه طی حکم شماره 98/1/41862 در تاریخ 1398/2/11 آقای افشین ایرانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/02/15 ادامه ...
انتصاب آقای امیر جانبازی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان گیلان طی حکمی از سوی آقای درجانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان، آقای امیر جانبازی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب شد. 1398/02/02 ادامه ...
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد. 1398/01/27 ادامه ...
انتصاب آقای ضیاء فیض پور به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان چای کشور جناب آقای حبیب جهانساز رئیس محترم سازمان چای کشور طی حکم شماره 10/1 در تاریخ 98/1/5 آقای ضیاء فیض پور را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان چای کشور منصوب نمودند. 1398/01/21 ادامه ...
انتصاب آقای سید علی مختاری به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی مهندس اکبر فتحی در تاریخ 1397/12/14 طی حکم شماره 97/55/45489 آقای سید علی مختاری را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی منصوب نمودند. 1397/12/15 ادامه ...
انتصاب آقای رسول جلیلی ارومیه به سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی طی حکم شماره 020/20745 در تاریخ 1397/10/22 آقای رسول جلیلی ارومیه را به سمت رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی منصوب نمودند. 1397/10/22 ادامه ...
انتصاب آقای بهروز آقازاده به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل آقای خلیل دلشاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طی حکم شماره 97210/59705 در تاریخ 1397/10/03 آقای مهندس بهروز آقازاده را به سمت معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل منصوب نمودند. 1397/10/03 ادامه ...
انتصاب آقای علی کمالی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جناب آقای حسین شیرزاد طی حکم شماره 204/110/97/24709 در تاریخ 1397/09/12 آقای علی کمالی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب نمودند. 1397/09/12 ادامه ...
انتصاب سرکار خانم مهری مصر بعنوان سرپرست دفتر امور حقوقی جناب آقای جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی طی حکم شماره 200/97/32942 مورخ 1397/8/22 سرکار خانم مصر را بعنوان سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت متبوع منصوب نمودند 1397/08/26 ادامه ...
انتصاب علی حیدری بعنوان سرپرست توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر جناب آقای منوچهری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهرطی حکم شماره 22221 مورخ 1397/8/21 جناب آقای حیدری را بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب نمودند 1397/08/21 ادامه ...
انتصاب آقای علی فلاح به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان مازندران آقای عزیزاله شهیدی فر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران طی حکم شماره 129108 / الف 97 آقای علی فلاح را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1397/08/19 ادامه ...
انتصاب آقای بهروز آقازاده به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل آقای خلیل نیک شاد رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل طی حکم شماره 48657/97210 آقای بهروز آقازاده را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1397/08/15 ادامه ...
<<   <  1 2 3  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal