فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 76 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
انتصاب آقای عبدالرضا بازدار به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری آقای مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور طی حکم شماره 99/1/9839 مورخ 99/4/10 آقای عبدالرضا بازدار را به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری منصوب نمودند . 1399/04/11 ادامه ...
انتصاب آقای محمد حسن انصاری به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان آقای امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طی حکم شماره 25042/14/12مورخ 99/4/7 آقای محمد حسن انصاری را به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان منصوب نمودند . 1399/04/08 ادامه ...
انتصاب آقای حشمت اله زرین جوب به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام آقای میری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی حکم شماره 99/1/16783 /ص مورخ 99/3/25آقای حشمت اله زرین جوب را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام منصوب نمودند . 1399/03/26 ادامه ...
انتصاب آقای غلامحسین تقوی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان آقای منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان طی حکم شماره 5261/2/12 مورخ 99/2/20 آقای غلامحسین تقوی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان منصوب نمودند . 1399/02/24 ادامه ...
انتصاب آقای مهدی صادقی سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس آقای مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی حکم شماره16712 مورخ99/2/16 آقای مهدی صادقی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منصوب نمودند . 1399/02/17 ادامه ...
انتصاب آقای غلامحسین تقوی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان آقای منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان طی حکم شماره 12/2/204 مورخ 1399/02/01 آقای غلامحسین تقوی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1399/02/06 ادامه ...
انتصاب آقای حشمت اله زرین جوب به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام آقای میری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ایلام طی حکم شماره 99/1/180/ص مورخ 1399/01/06 آقای حشمت اله زرین جوب را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1399/01/06 ادامه ...
انتصاب آقای سید علی اصغر مصطفوی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان یزد سید جمال سجادی پور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد طی حکم شماره 98/20/125477 مورخ 1398/12/28 آقای سید علی اصغر مصطفوی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/12/28 ادامه ...
انتصاب آقای حمید عرب به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان آقای سید حسن میرعماد رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان طی حکم شماره /98/1/1161ص مورخ 1398/12/27 آقای حمید عرب را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/12/27 ادامه ...
انتصاب آقای فرهاد نیاری به عنوان سرپرست اداره امور عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع آقای محمدرضا بهرامی مشاور محترم معاون وزیر و رئیس ستاد طی حکم شماره 98/200/42248 در تاریخ 1398/12/24 آقای فرهاد نیاری را به عنوان سرپرست اداره امور عمومی معاونت منصوب نمودند. 1398/12/24 ادامه ...
انتصاب آقای حسین آوازی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان قم آقای عباس پورمیدانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قم طی حکم شماره 18433 / 98 تاریخ 1398/11/13 آقای حسین آوازی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند 1398/11/14 ادامه ...
انتصاب آقای محمد مهدی انکالی دهنوی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر آقای منوچهری طی حکم شماره 29901 مورخ 1398/10/21 آقای محمد مهدی انکالی دهنوی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب نمودند. 1398/10/22 ادامه ...
انتصاب آقای مهدی صادقی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی حکم 166244 در تاریخ 1398/10/09 آقای مهدی صادقی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/10/09 ادامه ...
انتصاب آقای فرهاد نیاری به عنوان مسئول پروژه نرم افزار یکپارچه مدیریت منابع انسانی آقای مهندس طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع طی حکم شماره 200/98/31399 در تاریخ 1398/09/30 آقای فرهاد نیاری را به عنوان مسئول پروژه نرم افزار یکپارچه مدیریت منابع انسانی منصوب نمودند. 1398/09/30 ادامه ...
انتصاب آقای حسین آوازی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان قم آقای عباس پورمیدانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قم طی حکم شماره 98/14791 در تاریخ 1398/09/14 آقای حسین آوازی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان تبوع منصوب نمودند 1398/09/16 ادامه ...
انتصاب آقای فخرالدین یزدی به سمت مدیرکل امور مالی وزارت جهاد کشاورزی آقای عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی طی حکم شماره 020/17497 در تاریخ 139809/13 آقای فخرالدین یزدی را به سمت مدیرکل امور مالی وزارت جهادکشاورزی منصوب نمودند. 1398/09/13 ادامه ...
انتصاب آقای محمد مهدی انکالی دهنوی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر آقای منوچهری طی حکم شماره 23721 مورخ 1398/08/22 آقای محمد مهدی انکالی دهنوی را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر منصوب نمودند 1398/08/22 ادامه ...
سید حمزه رضوی به سمت مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند طی حکم شماره 200/98/26591 مورخ 98/8/20 سید حمزه رضوی از سوی محمد رضا طلائی به سمت مدیر کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد 1398/08/20 ادامه ...
انتصاب آقای محسن اسفندیاری به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای اورانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره: 11/96407 مورخ 1398/08/16 آقای محسن اسفندیاری را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/08/19 ادامه ...
انتصاب آقای حجت الله آریان به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران آقای علیرضا ولی مدیر عامل موسسه جهاد استقلال طی حکمی آقای حجت الله آریان را به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی جهادگران منصوب نمودند. 1398/08/12 ادامه ...
انتصاب آقای مجید مسلمی راد به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان همدان آقای منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان طی حکم شماره 12/2/1334 مورخ 1398/07/03 آقای مجید مسلمی راد را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/07/16 ادامه ...
انتصاب آقای مهندس عبدالرضا روشن نژاد به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان البرز آقای سید محمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز طی حکم شماره 12/33/98/32565 مورخ 1398/06/20 آقای مهندس عبدالرضا روشن نژاد را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان البرز منصوب نمودند. 1398/06/20 ادامه ...
انتصاب آقای محمدعلی گلکاری به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی آقای غلامرضا قوسی طی حکم شماره 98/2/121292 مورخ 1398/06/17 آقای محمدعلی گلکاری را به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی منصوب نمودند. 1398/06/17 ادامه ...
انتصاب آقای محسن اسفندیاری به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی جناب آقای اورانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی طی حکم شماره :11/69601 مورخ 1398/06/12 آقای محسن اسفندیاری را به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان متبوع منصوب نمودند. 1398/06/12 ادامه ...
سرپرست اداره کل امور ایثارگران منصوب شد طی حکم شماره 200/98/18656 مورخ 1398/06/11 از سوی محمدرضا طلائی معاون توسعه مدیریت ومنابع، آقای سید حمزه رضوی که بیش از این سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی را عهده دار بود، به سمت سرپرست اداره کل امورایثارگران منصوب شد. 1398/06/12 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal