فرصتی برای بزرگداشت شهدای حاضر و ناظر
1399/02/16

فرصتی برای بزرگداشت شهدای حاضر و ناظر

                                                                                                                                                                صادق صدقگو

 

مردادماه 1368 بدون هیچ پیشزمینه یا برنامه ریزی قبلی، ما را به مسافرتی دو هفتهای بردند. غیر از چند نفری از اهالی محل، هیچ کس اطلاع نداشت که آزادی اسرا در پیش است و حسین (پسر محمد آقای همسایه) که سالها مفقود بود، در میان آنهاست.

قرار شده بود تا ما را به سفری طولانی ببرند تا حسرتی بر دلِ داغدارمان نماند. پدربزرگ و مادربزرگ، من و مادرم را به شمال و سپس به مشهد بردند. قرار بود تا از اخبار تلویزیون و روزنامه به دور باشیم تا نفهمیم که در کشور چه خبر است اما در مشهد، از آذین بندی ها و پارچه نوشته ها فهمیدیم ماجرا از چه قرار است.

بالاخره شد آنچه نباید میشد. در مسیر بازگشت از مسافرت،پدر بزرگم با بغضی در گلو گفت: «کاش مرتضای منهم اسیر بود و الان میآمد. حتی اگر معلول شده بود، من راضی بودم.» بغضی از سر دلتنگی و حسرتی برای دیدار مجدد واحساس حضور پدرم، اشک همة ما را سرازیر کرد.

آرزوی او، حرف دل همة ما بود. آتش حسرتی که نه ساعتها و روزها بلکه سالها در دلم زبانه میکشید و بغضی بود که تا همین چند سال پیش گلویم را میفشرد.

سالهاست که بنا به علاقه و حرفهام از نزدیک با جانبازان و ایثارگران مأنوسم. افتخار خدمتگزاریشان را دارم و از نزدیک درد و رنجهای شخصی و مشکلات و معضلات خانوادگیشان را لمس میکنم. رازهایی پُر غصه و قصههایی جانسوز دارند که «نه به گفتن نتوان، بلکه شنفتن نتوان.»

روایتِ قصههایِ پر غصهای که حکایت از فاصلهها دارد. فاصلههایی پر رمز و راز که حاکی از آن است کهبه تناسب افزایش فاصلة زمانیِ روزگار ماباروزهای حماسه و خون، فضای فکری بعضی از مردم و به مثابه آن شاکلة فرهنگی-اجتماعی جامعه از آن دوران ماندگار و جاودان، نیز دور شده است.

فضایی شکل گرفته است که برای ما ملموس است و برای برخی دیگر شاید حتی محسوس هم نباشد. روایتی از جنس حکایت حاج کاظم و عباس در «آژانس شیشهای» حاتمیکیا برای روزهای بعد از جنگ: «بعضیا این جوونا رو طوری نگاه میکردن که انگار غریبه میبینن...شده بودن عینهو اصحاب کهف. دیگه پولشون قیمت نداشت.»

روزها یکی پس از دیگری سپری شد و سرعت این فاصله گرفتنهای تلخ و ناگوار بیشتر. روزگاری آمد که انسان در «اسارت ماشین» و انسانیت در «حقارت ماشینیسم» قرار گرفت. ابزاری که آمده بود تا در خدمت «بشر» باشد، عاملی برای «شر» شد و به مرور زمان آنچنان فربه شد که سازندة خود را بلعید و اندیشهاش را خرید.

در این عصر و مصری که ماشینیسم و مدرنیسم، همة اصول و ارزشهای متعالی فرهنگی و اجتماعی ما را دستخوش تغییر و تحوّل قرار داده و بعضاً ضد ارزشها را جایگزین تدریجی ارزشها نموده و منزلت و شایستگی معنوی در برابر مادیّات دنیوی رنگ باخته است، حسرت و اندوه گذشتهام به مرور کمرنگ تر شده و تبدیل به آرامش روحی و تسکین قلبی شده است.

محنت و حسرت ما در یک «غمِ فقدان»خلاصه شد اما جاماندگان از قافله شهدا، غمهایشان مستمر است و پایانی ندارد؛ ز محنتِ مفارقت ازیاران تا رنجهای ناگفتنی ایندوران.

اگر پای درد دلهایشان بنشینی، نشانههایی از کلام جاویدان امام(ره) را لمس میکنی که فرموده بود: «خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند (1)»

قرار بود تا نگذاریم پیشکسوتانِ شهادت و خون، در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند(2) اما نتوانستن یا نخواستن ما، در نتیجة ناخوشایند این ماجرا تفاوتی ایجاد نکرد.

شاید بتوان ادعا کرد که در اندیشه و کلام برخی از این مردمی که درگیرپیچ و خم زندگی روزمره خود هستند، شهدا و خانوادههایشان فراموش نشدهاند اما شهیدان زنده (جانبازان) و خانوادههایشان عزلتنشین کم لطفیها و بیعنایتی های ما شدهاند.

«روز بزرگداشت شهدا» بیش و پیش از آنکه مناسبتی برای گرامیداشت یاد و خاطرة شهیدان شاهد (ناظر) و نکوداشت خانوادههایشانمحسوب شود، باید بهانهای باشدتا شهدای حاضر و خانواده آنها گرامی بداریم. آنانی که در اثر آلام روحی و دردهای جسمیشان، روزانه بارها و در سکوتی ماتمافزابه شهادت میرسند و دوباره زنده میشوند تا وجود گرانقدر و ارزشمند آنها،نشانهای برایبیداریِ خوابزدگان، حجتی برای هدایتِ غفلتزدگانورحمت و نعمتی برای روزگارِ بیبرکتیمان باشد.

22 اسفندماه«روز بزرگداشت شهدا» بر شهدای حاضر و ناظر گرامیباد.

 

پی نوشت:

1- صحیفه امام(ره) - پیام استقامت (پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار حجاج بیت الله الحرام و پذیرش قطعنامه 598) ، ج 21 - ص 93

2- همان، اشاره به سخن امام خمینی(ره): نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.

 

تعداد مشاهده خبر354 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal