وزارت جهاد کشاورزی
ابلاغیه شماره 3
درخصوص تکمیل واریزی تا سقف 70 درصد بدینوسیله به اطلاع می رساند چون مهلت پرداخت بهای زمین مورد نظر در تاریخ 96/1/30 به پایان رسیده است، لذا با عنایت به مصوبه هیات مدیره محترم تعاونی چنانچه حداکثر تا تاریخ 96/2/15 نسبت به تکمیل واریزی خود اقدام نمایید
1396/02/10
اعضاء محترم پروژه گلسار

پیرو ابلاغیه شماره 95/249/ن ت مورخ 95/12/16 و شماره 96/101/ن ت مورخ 96/1/16 درخصوص تکمیل واریزی تا سقف 70 درصد بدینوسیله به اطلاع می رساند چون مهلت پرداخت بهای زمین مورد نظر در تاریخ 96/1/30 به پایان رسیده است، لذا با عنایت به مصوبه هیات مدیره محترم تعاونی چنانچه حداکثر تا تاریخ 96/2/15 نسبت به تکمیل واریزی خود اقدام ننمایید پس از تاریخ فوق و در صورت عدم پرداخت وجه زمین، پلاک مربوط به افراد ذخیره واگذار و مبلغ واریزی مسترد می گردد.

حمیدرضا عامری
مدیرعامل

تعداد مشاهده خبر525 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4428
Powered by DorsaPortal