وزارت جهاد کشاورزی
بازدید معاون محترم وزیر از اداره کل امور اداری
1399/07/28

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور اداری،روز چهارشنبه   99/7/23 جناب دکتر شجری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به همراه آقایان: دکتر توکلی مدیرکل محترم رفاه و پشتیبانی، دکتر سرشاد، مشاور محترم معاون وزیر و سرپرست ستاد هماهنگی معاونت و آقای جدی پور مشاور محترم معاون وزیر و رئیس دفتر معاونت از اداره

کل امور اداری دیدارکردند. آقای دکتر شجری و هیات همراه ضمن دیداربا کلیه همکاران و مدیران، از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه ها و فعالیت های اداره کل قرار گرفتند.

تعداد مشاهده خبر1544 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_edarimain_block607
Powered by DorsaPortal