وزارت جهاد کشاورزی
اولین جلسه آموزشی واگذاری تصدی ها برای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از طریق ویدئوکنفرانس برگزار گردید.
1399/04/31

اولین جلسه آموزشی واگذاری تصدی ها برای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بمدت 2 ساعت از طریق ویدئوکنفرانس در مورخ 30/4/1399 با حضور جناب آقای اشراقی رئیس محترم گروه مطالعات تطبیقی و اجرای اصل 44  در مرکز نوسازی و تحول اداری برگزار شد .

بیان کلی مفاهیم و اصول  واگذاری ها تصدی های وزارت جهاد کشاورزی ،  تشریح نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی و توضیحاتی درخصوص آیین نامه بند الف قانون برنامه ششم توسعه که توسط هیت وزیران به تصویب رسیده است از رئوس مطالب ارائه شده در جلسه آموزش مزبور بوده است .

در پایان جلسه به سئوالات مطرح شده توسط مخاطبان مربوطه استان کردستان پاسخ لازم ارائه گردید.

تعداد مشاهده خبر1436 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_tahavol_block659
Powered by DorsaPortal