وزارت جهاد کشاورزی
آگهی مزایده عمومی(نوبت اول) پلاک ثبتی فرعی 737 و 738 از پلاک اصلی 6723
وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد ملک انبار نظام آباد به مساحت 14124 مترمربع را به صورت مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
1398/07/24
 
 
 
 
 
 
وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد ملک مورد نظر ذیل را بصورت مزایده عمومی به فروش برساند. از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مزایده به صورت الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده لازم است سپرده شرکت در مزایده و برگ پیشنهاد قیمت را پس از ثبت در سامانه در پاکت لاک و مهر شده به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به پل حافظ، ساختمان وزارت جهادکشاورزی، طبقه اول، اتاق 108 دبیرخانه کمیسیون معاملات(تلفن 43544566) تحویل و رسید دریافت نمایند.
 
 
فهرست اموال غیرمنقول قابل فروش وزارت جهادکشاورزی
 
نام ملک نشانی شماره پلاک ثبتی مساحت عرصه بر طبق سند(مترمربع) شماره سریال سند نوع سند مبلغ پایه مبلغ تضمین
انبار نظام آباد تهران - میدان امام حسین(ع) - خیابان شهید مدنی - جنب فروشگاه تیراژه 2 فرعی 737 و 738 از پلاک اصلی 6723 (5571 و 8553) مجموعا 14124 اصلی 802341 الف 95
اصلی 783769 الف 95
تک برگ 899775 میلیون ریال 5% مبلغ پایه
 
توضیحات:
- مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح مورخ 98/07/20 لغایت ساعت 15 بعد از ظهر مورخ 98/08/04
- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: حداکثر تا ساعت 15 مورخ 98/08/04
- هزینه های درج دو نوبت آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 
 
دبیرخانه کمیسیون معاملات وزارت جهادکشاورزی 
تعداد مشاهده خبر954 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal