وزارت جهاد کشاورزی
تفویض اختیار ماده 20 به مدیرکل امور اداری آقای ترشیزی
1398/07/14
تعداد مشاهده خبر644 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4437
Powered by DorsaPortal