وزارت جهاد کشاورزی
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه حمایت حقوقی و قضایی
ازکارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی
1398/07/13
تعداد مشاهده خبر459 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal