وزارت جهاد کشاورزی
نامه دیوان محاسبات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی
موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان از ابتدای سال 98
1398/07/13
تعداد مشاهده خبر174 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4438
Powered by DorsaPortal