وزارت جهاد کشاورزی
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به کلیه دستگاههای مشمول
در خصوص قانون برگزاری مناقصات و لزوم دعوت از مناقصه گران در تمام جلسات گشایش پاکتها
1398/07/13
تعداد مشاهده خبر411 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4438
Powered by DorsaPortal