وزارت جهاد کشاورزی
بخشنامه وزیر اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی
موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها(دولتی/خصوصی)
1398/07/13
تعداد مشاهده خبر222 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4438
Powered by DorsaPortal