وزارت جهاد کشاورزی
نهمین جلسه کارگروه تخصصی واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد
1398/07/10
نهمین جلسه کارگروه تخصصی واگذاری تصدی ها با حضور کلیه اعضا در روز یکشنبه مورخ 98/7/7 در محل مرکز نوسازی و تحول اداری تشکیل و موضوعاتی نظیر طرح و بررسی مشکلات واگذاری دو استان اصفهان و لرستان و  بررسی پیشنهاد 7 مورد واگذاری اموال ، اماکن و تاسیسات استان ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مصوبات مذبور در قالب صورتجلسه به استان های مرتبط ابلاغ گردید. و نیز مقرر گردید با توجه به اثربخشی تشکیل جلسات کارگروه در خارج از ستاد وزارت و در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، موضوع  بنحو مقتضی به سازمان ها منعکس شده و استان های داوطلب در این خصوص شناسائی و برنامه ریزی تشکیل جلسات در آنها پیگیری گردد.
تعداد مشاهده خبر248 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_tahavol_block659
Powered by DorsaPortal