وزارت جهاد کشاورزی
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
در خصوص بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات در خصوص نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات
1398/06/02
تعداد مشاهده خبر407 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4438
Powered by DorsaPortal