وزارت جهاد کشاورزی
برگزاری یازدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت جهادکشاورزی
یازدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت جهادکشاورزی در روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع با دستور کار بررسی روند واگذاری تصدی ها در سازمان های تابعه با حضور تمامی اعضا برگزار گردید.
1398/05/28

 

 
 
 
 
 
 
یازدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری­ های مدیریتی وزارت جهادکشاورزی در روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 ساعت 13/30 در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع با دستور کار بررسی روند واگذاری تصدی­ ها در سازمان­ های تابعه با حضور تمامی اعضا به شرح ذیل برگزار گردید:

- جناب آقای طلایی - معاون توسعه مدیریت و منابع

- جناب آقای ورداسبی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

- جناب آقای کاظم ­نژاد - قائم مقام معاونت امور بازرگانی و صنایع کشاورزی و عضو کمیته

- جناب آقای معصومی- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان زنجان و عضو کمیته

- جناب آقای آمون معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان یزد و عضو کمیته

- جناب آقای عظیمی مدیر تشکیلات و عضو کمیته

- جناب آقای اشراقی رئیس گروه اجرای اصل 44 و کاهش تصدی­ ها و عضو کمیته

- جناب آقای رستم­ پور رئیس گروه راهبری و تحول سازمانی و عضو کمیته

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در یازدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری ­های مدیریتی وزارت با اشاره به واگذاری وظایف تصدی ­ها بیان نمودند با واگذاری وظایف و کاهش تصدی ­گری، روند انجام وظایف حاکمیتی می­ بایست بهبود یافته و واگذاری­ ها حتماً باید با اصلاح فرایندها همراه باشد.

ایشان در ادامه با تاکید در مورد مد نظر قراردادن اهلیت بخش خصوصی افزودند در انتخاب بخش غیر دولتی، در هر واگذاری مجموعه های دارای اهلیت و متخصص می بایست مورد توجه جدی قرار گیرند.

همچنین پایش و نظارت پس از واگذاری­ ها از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و تنظیم برنامه برای هر استان در حوزه واگذاری تصدی­ ها ضروری می باشد.

تعداد مشاهده خبر166 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_toseh_block4423
Powered by DorsaPortal