وزارت جهاد کشاورزی
برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم
برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم وزارت جهاد کشاورزی به همراه برنامه سازمانهای ملی و برش های استانی مربوط مورد تصویب سازمان اداری استخدامی قرار گرفته و در سایت آن سازمان به نشانی www.aro.gov.irقرار داده شده است.
1398/03/26
تعداد مشاهده خبر190 بار
تصاویر مرتبط
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_tahavol_block659
Powered by DorsaPortal