وزارت جهاد کشاورزی
سنگرسازان 9
1397/08/13

فرازهایی از کتاب

"در سخت ترین شرایط ، خستگی و ترش رویی نشان نمی داد. همیشه مثل افرادی که تازه سر کار آمده باشند سرحال و آماده بود.در جاده قمر بنی هاشم کار می کردیم .شب تا صبح بود. صبح که قرار می شد پست را تحویل بدهیم و کار را به دیگر گروهها واگذاریم ، مثل اینکه همین حالا آمده باشد و آماده کار باشد سر حال بود.یکی از روزها گروه بعدی تا 9 صبح نیامدند، همه ما از حال رفته بودیم ، اما ماندیم و کار کردیم ، تنها حاجی برات ملالی به خاطرش نبود ...."

 

سنگر سازان بی سنگر (السراج المنیر) 9

قسمتهایی از زندگی نامه شهید براتعلی بهرامیان
تعداد مشاهده خبر747 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal